ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Medikal Kimya BES103 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini uygular.
  2-Sayısal sonuçları doğru birimleri ile birlikte ortaya koymak için çevirme faktörlerini kullanır.
  3-Organik bileşikleri içerdikleri temel fonksiyonlu gruba göre sınıflandırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maddenin özellikleri ve ölçümü K1,Y1
  2 Atomlar ve atom kuramı K1,Y1
  3 Kimyasal bileşikler K1,Y1
  4 Kimyasal tepkimeler K1,Y1
  5 Sulu çözelti tepkimelerine giriş K1,Y1
  6 Gazlar K1,Y1
  7 Atomun elektron yapısı K1,Y1
  8 Ara Sınav
  9 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri K1,Y1
  10 Kimyasal bağ: Temel kavramlar, Bağ kuramları K1,Y1
  11 Kimyasal kinetik, Kimyasal dengenin ilkeleri K1,Y1
  12 Asitler ve bazlar K1,Y1
  13 Organik kimyaya giriş: Doymuş hidrokarbonlar, Organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar K1,Y1
  14 Alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar K1,Y1
  15 Karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler K1,Y1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel Kimya, 2. Baskı, S. Alpaydın ve A. Şimşek, Nobel Yayın-Dağıtım, 2006, Ankara.
  Yardımcı Kitap Organik Kimya, M. Akpoyraz, Güneş Kitabevi, 1997, Ankara.
  Dersin Amacı Kimyanın temel kavramları, yasaları ve uygulamaları konularında sistemli ve kapsamlı olarak bilgiler vermek, kimya konusunda düşünme ve soru çözme yeteneklerini geliştirmek, kimya alanı ile diğer bilim alanları arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve kimya alanının genel uygarlık sistemindeki yapısının özelliklerini göstermek.
  Dersin İçeriği Maddenin özellikleri, atomun özellikleri, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözeltiler, gazları ve basit gaz kanunları, atomun elektronik yapısı, periyodik çizelge ve kimyasal bağlar, kimyasal dengenin ilkeleri, asitler ve bazlar, organik kimyaya giriş, organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. 1
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. -
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster