ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme Bilimlerinde Bilgi Okur-Yazarlığı BES105 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi kaynaklarını (kütüphaneler, veri tabanları ve internet) ve ihtiyaca uygun güvenilir kaynakları kullanır.
  2-Bilginin kullanımında yasal ve etik kuralları açıklar.
  3-Sözel ve Poster bildiri hazırlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar, Araştırma konusunun belirlenmesi
  2 Bilgi kaynakları ve kaynak seçimi
  3 Bilgi arama teknikleri
  4 Kütüphanelerin genel özellikleri
  5 Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane kullanımı
  6 Veri tabanları ve kullanımı
  7 Bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular
  8 Ara Sınav
  9 Poster ve sözlü sunum hazırlama teknikleri
  10 Örnek bilimsel makale incelemesi
  11 Örnek bilimsel makale incelemesi
  12 Araştırma sunumları
  13 Araştırma sunumları
  14 Araştırma sunumları
  15 Araştırma sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seyidoğlu H. 2003.Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı. Güzem Can Yayınları, İstanbul. 2. Day R.D., 2001. Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Çeviri: Altay Aşkar G., TUBİTAK, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı (HÜBO) Programı 2. Aydın A. ve Ateş K.,(2010) Bilgi Okur Yazarlığından Yaşam Boyu Öğrenmeye - Bildiriler, İdeal Kültür Yayıncılık.
  Dersin Amacı Katılımcılara, akademik ve çalışma hayatında, bilgiye en etkili biçimde ulaşma becerileri kazandırmak ve bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular hakkında bilgilendirmek ve elde edilen bilgiyi etkili biçimde aktarmayı öğretmektir.
  Dersin İçeriği Araştırma konusunun belirlenmesi, Bilgi kaynakları ve kaynak seçimi, Bilgi arama teknikleri, Kütüphanelerin genel özellikleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphane kullanımı, Veri tabanları ve kullanımı, İnternette bilgi arama, Bilgi kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular, Örnek bilimsel makale incelemesi, Araştırma sunumları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. 5
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 3
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. -
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 2
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster