ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme Biyokimyası-I BES201 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşamın moleküler anlamını özetler.
  2-Biyokimyasal ortamlardaki su, pH ve tamponlamanın önemini açıklar.
  3-Karbonhidratları, lipitleri, proteinleri sınıflandırır, fonksiyonlarını ve özelliklerini ifade eder.
  4-Açlık ve Tokluk Metabolizmasında besin öğelerinin görevini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Beslenme biyokimyası, metabolik kontrol ve metabolizmaya giriş
  2 Besin alımı ve enerji metabolizması regülasyonu, Metabolik entegrasyon
  3 Yaşam Ortamı ve Su: Yaşamın moleküler anlamı, aktivasyon enerjisi, su, suyun iyonizasyonu, pH, asitlik ve bazlık, pH?ın biyolojik önemi, tamponlar, suyun biyolojik görevi, izomerler, monomer ve polimer kavramları.
  4 Karbohidratların sınıflandırması, monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritlerin yapıları ve tepkimeleri
  5 Glikoliz, Krebs döngüsü, Pentoz monofosfat yolu
  6 Glikojenez, Glikojenoliz, Glikoeojenez, Karbonhidrat metabolizması bozuklukları
  7 Lipidlerin genel özellikleri, lipidlerin sınıflandırılmaları, lipid türevleri, yağ asitlerinin sınıflandırılmaları
  8 Ara Sınav
  9 Yağ asitlerinin sentezi, yağ asitlerinin oksidasyonu
  10 Fosfolipid, glikolipid, kolesterol ve steroidlerin yapısı, sentezi ve yıkımı
  11 Amino asitler, amino asitlerin özellikleri ve metabolizması
  12 Proteinlerin sınıflandırılması, yapıları, özellikleri ve metabolizması
  13 Üre döngüsü, Amino asitlerin karbon iskeletlerinin metabolizması, , amino asitlerin metabolizma bozuklukları, protein dönüşümü ve dengesi, proteinlerin hormonal kontrolü
  14 Açlık ve Tokluk Metabolizmasında besin öğeleri
  15 Açlık ve Tokluk Metabolizmasında besin öğeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tünay Kontaş Aşkar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Advanced Nutrition and Human Metabolism, Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, Wadsworth Publishing; 5th edition (February 14, 2008) 2. Beslenme Biyokimyası, Prof. Dr. Meral Aksoy, Hatiboğlu yayınları, 2008, İkinci Baskı
  Yardımcı Kitap 1. Lippincott`s Illustrated reviews serisinden: Biyokimya, P.C. Champe, R. A. Harvey, Nobel tıp kitabevleri,2014, 5. baskı
  Dersin Amacı Canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayları moleküler düzeyde anlaşılır hale getirmek ve biyokimyasal yapı ve tepkimelere ait tartışma yeteneklerini geliştirmek.
  Dersin İçeriği Beslenme biyokimyası, metabolik kontrol ve metabolizmaya giriş, Besin alımı ve enerji metabolizması regülasyonu, Metabolik entegrasyon, Yaşam Ortamı ve Su: Yaşamın moleküler anlamı, aktivasyon enerjisi, su, suyun iyonizasyonu, pH, asitlik ve bazlık, pH?ın biyolojik önemi, tamponlar, suyun biyolojik görevi, izomerler, monomer ve polimer kavramları. Karbohidratların sınıflandırması, monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritlerin yapıları ve tepkimeleri, Glikoliz, Krebs döngüsü, Pentoz monofosfat yolu, Glikojenez, Glikojenoliz, Glikoeojenez, Karbonhidrat metabolizması bozuklukları Lipidlerin genel özellikleri, lipidlerin sınıflandırılmaları, lipid türevleri, yağ asitlerinin sınıflandırılmaları, Yağ asitlerinin sentezi, yağ asitlerinin oksidasyonu, Fosfolipid, glikolipid, kolesterol ve steroidlerin yapısı, sentezi ve yıkımı , Amino asitler, amino asitlerin özellikleri ve metabolizması Proteinlerin sınıflandırılması, yapıları, özellikleri ve metabolizması, Üre döngüsü, Amino asitlerin karbon iskeletlerinin metabolizması, , amino asitlerin metabolizma bozuklukları, protein dönüşümü ve dengesi, proteinlerin hormonal kontrolü, Açlık ve Tokluk Metabolizmasında besin öğeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 2
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 4
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 1
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. -
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster