ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Bilimlerinde Temel Mikrobiyoloji FZD104 BAHAR 2+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikroorganizmaların genel özelliklerini açıklar.
  2-Temel laboratuvar bilgilerini kullanır.
  3-Bağışıklık sisteminin özellikleri açıklar.
  4-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi ve önemi, Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve biyogüvenlik
  2 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması, Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtımı, mikroskoplar ve kullanımı
  3 Bakterilerin morfolojik, fizyolojik özellikleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
  4 Bakterilerin genetik özellikleri
  5 Bakterilerin üretildiği ortamlar, antimikrobik maddeler ve duyarlılık-direnç.
  6 Boyama için preperat hazırlama ve bakterilerde boyama yöntemleri
  7 İmmünolojinin tanımı, antijen kavramı
  8 Ara Sınav
  9 İmmün sistem hücreleri ve organları
  10 İmmünglobulinler (Antikorlar)
  11 Bağışık yanıtın oluşumu
  12 Hastane infeksiyonları ve bulaşma yolları
  13 Genel mikoloji ve tıbbi önemi olan mantar enfeksiyonları.
  14 Genel viroloji ve tıbbi önemi olan viral enfeksiyonlar
  15 Genel parazitoloji ve tıbbi önemi olan paraziter enfeksiyonlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Arda M.,(2011)Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Ustaçelebi Ş.,(1999), Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, Ankara. 3. Bilgehan, H. 2002,Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi.
  Yardımcı Kitap 1. Bauman R.W. (2007), Microbiology: With Diseases by Taxonomy, 2nd ed., Pearson Education Inc, San Francisco. 2. Lewinson W., Jawetz E., (2004) Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Çeviri Editörü : Özgünen T., 7. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara. 3. Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L.,(2003) Microbiology: An Introduction, Eigth Edition, Pearson Education Inc, San Francisco
  Dersin Amacı Genel Mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar ( tarihçe, enfeksiyonlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon, identifikasyon, mikroorganizmaların sınıflandırılması, morfolojisi, ince yapısı, beslenme ve üretimleri, üreme eğrisi, enerji metabolizması) hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi ve önemi, Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve biyogüvenlik, Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması,, Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtımı, mikroskoplar ve kullanımı, Bakterilerin morfolojik, fizyolojik özellikleri,, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, Bakterilerin genetik özellikleri, Bakterilerin üretildiği ortamlar, antimikrobik maddeler ve duyarlılık-direnç., Boyama için preperat hazırlama ve bakterilerde boyama yöntemleri, İmmünolojinin tanımı, antijen kavramı, İmmün sistem hücreleri ve organları, İmmünglobulinler (Antikorlar), Bağışık yanıtın oluşumu ve otoimmun hastalıklar, Hastane infeksiyonları ve bulaşma yolları, Genel mikoloji ve tıbbi önemi olan mantar enfeksiyonları., Genel viroloji ve tıbbi önemi olan viral enfeksiyonlar, Genel parazitoloji ve tıbbi önemi olan paraziter enfeksiyonlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 1
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 3
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. 1
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster