ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme Biyokimyası-II BES202 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Canlılığın sürebilmesi için organizmada meydana gelen parçalanma ve sentez olaylarında kullanılan mikro besin öğelerini açıklar.
  2-Yağda ve suda çözünen vitaminler ile minerallerin nasıl metabolize oldukları, hücreler tarafından nasıl alınıp yararlanıldığı ve fonksiyonları tartışır.
  3-Mikro besin öğeleri ile ilişkili anomaliler ve bunların temelinde yatan metabolizma bozukluklarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Vitamin Metabolizması
  2 Yağda Çözünen Vitaminler
  3 Yağda Çözünen Vitaminler
  4 Suda Çözünen Vitaminler
  5 Suda Çözünen Vitaminler
  6 Vitamin Benzeri Bileşikler
  7 Mineraller
  8 Ara Sınav
  9 Mineraller
  10 Elzem Eser Elementler
  11 Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA?nın primer ve sekonder yapısı, DNA replikasyonu, DNA türleri, DNA?nın kimyasal özellikleri.
  12 DNA?nın değişimi ve mutasyonlar, DNA?nın denatürasyonu ve renatürasyonu, DNA?nın paketlenmesi, ekstrakromozomal DNA?lar, RNA, RNA?nın yapısı ve çeşitleri, nükleik asitlerin reaksiyonları, genetik bilginin akışı.
  13 Enzimler ve Enzim Kinetiği
  14 Hormonlar
  15 Besin-besin öğesi etkileşimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Advanced Nutrition and Human Metabolism, Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, Wadsworth Publishing; 5th edition (February 14, 2008) 2. Beslenme Biyokimyası, Prof. Dr. Meral Aksoy, Hatiboğlu yayınları, 2008, İkinci Baskı
  Yardımcı Kitap 1. Lippincott`s Illustrated reviews serisinden: Biyokimya, P.C. Champe, R. A. Harvey, Nobel tıp kitabevleri,2014, 5. baskı
  Dersin Amacı Biyokimyada mikro besin öğeleri ile ilgili temel konuları teorik olarak öğretmek
  Dersin İçeriği Vitamin Metabolizması, Yağda Çözünen Vitaminler, Suda Çözünen Vitaminler, Vitamin Benzeri Bileşikler , Mineraller, Elzem Eser Elementler, Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA?nın primer ve sekonder yapısı, DNA replikasyonu, DNA türleri, DNA?nın kimyasal özellikleri., DNA?nın değişimi ve mutasyonlar, DNA?nın denatürasyonu ve renatürasyonu, DNA?nın paketlenmesi, ekstrakromozomal DNA?lar, RNA, RNA?nın yapısı ve çeşitleri, nükleik asitlerin reaksiyonları, genetik bilginin akışı, Enzimler ve Enzim Kinetiği, Hormonlar, Besin-besin öğesi etkileşimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 2
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 4
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 3
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. -
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster