ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Besin Kimyası ve Analizleri-II BES204 BAHAR 3+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Besin kalitesini fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal olarak analiz eder.
  2-Besinin işlem görmesiyle yapısında oluşan değişimleri inceler ve analiz yöntemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 2011010
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Gıda Analizleri-Giriş K1, Bölüm: Giriş, Sayfa:1-3 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  2 Fiziksel Analizler ve Analiz Metotları K7, Bölüm: 6, Sayfa:39-49 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  3 Fiziksel Analizler ve Analiz Metotları-2 K7, Bölüm: 7, Sayfa:53-63 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  4 Duyusal Analizler ve Analiz Metotları K6, Bölüm: 2-11, Sayfa: 27-331 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  5 Duyusal Analizler ve Analiz Metotları-2 K6, Bölüm: 2-11, Sayfa: 27-331 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  6 Mikrobiyolojik Analizler ve Analiz Metotları K1, Bölüm:11, Sayfa:247-291 K2, Bölüm:6, Sayfa:149-246 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  7 Mikrobiyolojik Analizler ve Analiz Metotları-2 K1, Bölüm:11, Sayfa:247-291 K2, Bölüm:6, Sayfa:149-246 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  8 Ara Sınav
  9 Kimyasal Analizler ve Analiz Metotları K1, Bölüm: 1, Sayfa:13-37 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  10 Kimyasal Analizler ve Analiz Metotları-2 K1, Bölüm: 1, Sayfa:13-37 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  11 Süt ve Süt Ürünleri Kimyası/Analizleri K3, Bölüm: 1-13, Sayfa:1-432 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  12 Et ve Et Ürünleri Kimyası/Analizleri K1, Bölüm: 105, Sayfa: 105-136 K4, Bölüm: 1-6, Sayfa:1-410 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  13 Yağ Kimyası ve Yağ Analizleri K1, Bölüm: 4, Sayfa: 87-105 K5, Bölüm: 1-4, Sayfa: 1-231 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  14 Bitkisel kaynaklı gıda ürünlerinin kimyası ve analizleri K1, Bölüm: 6-7, Sayfa:141-165 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  15 Hayvansal kaynaklı gıda ürünlerinin kimyası ve analizleri K4, Bölüm: 1-6, Sayfa:1-410 YK1, İlgili Föy YK2, İlgili Föy
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Didar ÜÇÜNCÜOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Dokuzlu, C., (2000). Gıda Analizleri, Marmara Yayıncılık, Bursa K2. Tayar, M., Hecer, C., (2013). Gıda Mikrobiyolojisi, Dora Yayıncılık, Bursa K3. Metin, M, Öztürk GF., (2002). Süt ve Mamülleri Analiz Yöntemleri, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir K4. Anar, Ş., (2010). Et ve Et Ürünleri Teknolojisi, Dora Yyaıncılık, Bursa K5. Kayahan, M., (2008). Yağ Kimyası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara K6. Marsili, R. (1997). Technologies for Analyzing Food Aroma, Marcel Dekker INC., New York, US K7. Saltan Evrensel, S., (2009). Laboratuvar Teknikleri, Dora Yayıncılık, Bursa
  Yardımcı Kitap YK1. Weaver, C., (1996). The Food Chemistry Laboratory, CRC Press, Boca Raton YK2. Üçüncüoğlu, D, (2021). Gıda Kimyası Laboratuvar Föyleri
  Dersin Amacı Besin kimyası ve analizlerine yönelik temel kavram ve uygulamaları (besinlerde gerçekleşen kimyasal değişiklikler, kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel reaksiyonlar) hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır
  Dersin İçeriği Besinlere Renk Veren Ögeler (Sebze ve Meyveler), Besinlere Lezzet Veren Öğeler, Süt, bileşim ve özellikleri, Süt ürünleri ve analizleri, Et bileşimi, Özellikleri ve Et ürünleri ve analizler, Yumurta; Bileşim ve özellikleri ve analizler, Tahıllar: Bileşimi ve özellikleri ve analizler, Tahıl ürünleri ve analizler, Sebze ve meyveler, bileşim ve özellikleri ve analizler, İçecekler, Kahve, Kafein , Kakao ve Çikolata, Fonksiyonel Besinler ve analizler, Genetik Modifiye Besinler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. -
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 3
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. 5
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster