ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Besin Hijyeni ve Mikrobiyolojisi BES206 GÜZ 3+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Besin kaynaklı hastalıkları açıklar.
  2-Mikroorganizma-besin ilişkisini ve besinlerdeki bozulma nedenlerini açıklar.
  3-Besinlerdeki önemli mikroorganizmaları, bunların besinlere bulaşma kaynaklarını sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikroorganizmaların besin kaynakları ve üremeleri
  2 Besinlerin mikrobiyal ekolojisi ve mikroflorası
  3 Besinlerde bozulma ve bozulma nedenleri, Besin hijyeni
  4 Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  5 Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  6 Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  7 Besin kaynaklı patojen virüsler, prionlar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Besin kaynaklı patojen virüsler, prionlar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  10 Besin kaynaklı parazitler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  11 Besin kaynaklı parazitler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  12 Besin kaynaklı mikotoksijenik funguslar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri
  13 Portörlük ve besin hijyenindeki önemi
  14 Gıdalardaki mikrobiyal gelişmenin önlenmesi
  15 Besin kaynaklı zehirlenmeler, patogenez ve immün reaksiyonlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Şinasi Aşkar

  Ders Yardımcıları Arş.Gör Şeyma Nur Deveboynu
  Kaynaklar 1. İrfan Erol (2007) Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Pozitif Matbaacılık, Ankara. 2. Akçelik,M.ve ark. (2000) Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları
  Yardımcı Kitap 1. Michael P. Doyle, Larry R. Beuchat (Editors). 2012, Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers.
  Dersin Amacı Besin mikrobiyoloji konusundaki temel kavramlar (mikroorganizma-gıda ilişkisi, besinlerin bozulması, tüketicide infeksiyon ve zehirlenmeye neden olan mikroorganizmalar, besinlerde mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler, besinleri saklama yöntemleri, besinlerin mikrobiyal bulaşma kaynakları) besin ve beslenme yönünden incelenmesi.
  Dersin İçeriği Mikroorganizmaların besin kaynakları ve üremeleri, Besinlerin mikrobiyal ekolojisi ve mikroflorası, Besinlerde bozulma ve bozulma nedenleri, Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Besin kaynaklı patojen virüsler, prionlar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Besin kaynaklı parazitler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Besin kaynaklı mikotoksijenik funguslar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri, Portörlük ve besin hijyenindeki önemi, Gıdalardaki mikrobiyal gelişmenin önlenmesi, Besin kaynaklı zehirlenmeler, patogenez ve immün reaksiyonlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 4
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. 5
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster