ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yetişkin Hastalıklarında Beslenme-I BES303 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Besin değişimlerini ve besin gruplarını açıklar. Hastalıkların tanımını, etiyolojisini açıklar.
  2-Hastalıkların tanımını, etiyolojisini açıklar.
  3-Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını açıklar.
  4-Hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavisi uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tıbbi BeslenmeTedavisinin Önemi
  2 Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  3 Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  4 Yeme Bozuklukları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  5 Metabolik Sendrom ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  6 Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  7 Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  8 Ara Sınav
  9 Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  10 Gastrointestinal Sistem Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme
  11 Gastrointestinal Sistem Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme
  12 Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  13 Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
  14 İlaç Besin Etkileşimi
  15 İlaç Besin Etkileşimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Baysal, A., ve ark., 2008. Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Lutz, C.,Przytulski, K.2001. Nutrition and Diet Therapy.F.A.Davis Company, Philadelphia.
  Dersin Amacı Çeşitli hastalıkların oluşmasında beslenmenin rolünü ve hastalıklara uygun diyet planlama hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Tıbbi beslenme tedavisinin önemi, obezite ve beslenme, yeme bozuklukları ve beslenme, metabolik sendrom ve beslenme, diyabet ve beslenme, gastrointestinal sistem hastalıkları ve beslenme, kalp-damar hastalıkları ve beslenme, İlaç Besin Etkileşimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 5
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 5
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. -
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. 2
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 3
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster