ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplu Beslenme Sistemleri-I BES306 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplu beslenme sistemine ilişkin kavramları açıklar.
  2-Toplu beslenme hizmetleri veren işletmelerde, yönetim organizasyonlarını ve personel seçimini planlar.
  3-Toplu beslenme hizmetleri veren işletmelerin özelliklerine göre mutfak ve yemekhanenin fiziki koşullarını planlar.
  4-Toplu beslenme hizmetleri veren işletmelerde satın alma yöntemlerini ve satın alma ölçütlerini açıklar.
  5-Hazırlanan teknik ve idari şartnameye göre satın alınan malların kabulüne veya reddine karar verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplu beslenmenin geliş sürecinin, bunu etkileyen faktörlerin anlatılması
  2 Toplu beslenme yapan işletmelerin tanımlanması, sınıflandırılması, özellikleri, TBS`de organizasyonun yapılandırılması, görevlerin tanımı
  3 TBS`de yönetimin aşamaları (planlama, organizasyon ve koordinasyon, yürütme ve kontrol), personel seçimi ve aranan özellikler
  4 Mutfağın tanımı ve önemi, işlevlerine göre mutfaklar
  5 Geleneksel mutfaklarda bölümler ve bu bölümlerin işlevleri, bölümlerde bulunması gerekli araç-gereçler
  6 Mutfağın fiziksel özellikleri (ısı,ışık, havalandırma, zemin, duvar ve tavanlar vb.
  7 Menü tanımı, menü planlamayı etkiyen faktörler, menü planlayıcısının özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Menü planlama ilkeleri ve menü içeriği
  10 Farklı özelliklere göre menülerin sınıflandırılması, özellikleri, içerdikleri menü kalemleri
  11 Menü iskeleti oluşturma, 1.,2., 3. grup yemekler, günlük, haftalık, aylık menüler
  12 Standart reçetelerin tanımı, standart oluşturma yöntemleri, avantaj ve dezavantajları
  13 Standart reçetelerin kullanımı, reçetelerin okunması ve uygulaması
  14 TBS`de işletme türlerine göre satın alma sorumluları, özellikleri, satın alınacak ürünler
  15 Satın alama amaçları, dikkat edilmesi gerekenler, satın alma yöntemleri, Satın alma prosedürü, teknik ve idari şartnameler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing.2002 Selection and Procurement for the Hospitality Industry, Fifth Edition,John Wiley & Sons Inc, London
  Yardımcı Kitap 1. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri. Türkan Kutluay Merdol, Prof. Dr. Ayşe Baysal, Kolektif, Hatiboğlu Yayınları, 4. Baskı.
  Dersin Amacı Toplu beslenme sistemlerinin gelişimi, TBS`de organizasyon, yönetim süreci, personel seçimi, mutfak planlama ve mutfak-yemekhanenin fiziki koşulları, menü planlama ilkeleri ve menü türleri, standart yemek tarifleri, satın alma türleri ve satın alma şartnameleri konusunda gerekli bilgiler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Toplu beslenmenin geliş sürecinin, bunu etkileyen faktörlerin anlatılması, Toplu beslenme yapan işletmelerin tanımlanması, sınıflandırılması, özellikleri, TBS`de organizasyonun yapılandırılması, görevlerin tanımı, TBS`de yönetimin aşamaları (planlama, organizasyon ve koordinasyon, yürütme ve kontrol), personel seçimi ve aranan özellikler, Mutfağın tanımı ve önemi, işlevlerine göre mutfaklari, Geleneksel mutfaklarda bölümler ve bu bölümlerin işlevleri, bölümlerde bulunması gerekli araç-gereçler, Mutfağın fiziksel özellikleri (ısı,ışık, havalandırma, zemin, duvar ve tavanlar vb. , Menü tanımı, menü planlamayı etkiyen faktörler, menü planlayıcısının özellikleri, Menü planlama ilkeleri ve menü içeriği, Farklı özelliklere göre menülerin sınıflandırılması, özellikleri, içerdikleri menü kalemleri, Menü iskeleti oluşturma, 1.,2., 3. grup yemekler, günlük, haftalık, aylık menüler, Standart reçetelerin tanımı, standart oluşturma yöntemleri, avantaj ve dezavantajları, Standart reçetelerin kullanımı, reçetelerin okunması ve uygulaması, TBS`de işletme türlerine göre satın alma sorumluları, özellikleri, satın alınacak ürünler, Satın alama amaçları, dikkat edilmesi gerekenler, satın alma yöntemleri, Satın alma prosedürü, teknik ve idari şartnameler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 4
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 4
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. 2
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. 4
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster