ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Topluma Hizmet Uygulamaları BES412 GÜZ-BAHAR 0+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumun beslenme durumu ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasında, değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında bilgi ve becerileri kullanır
  2-Bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimini tasarlar
  3-Beslenme sorunların nedenleri ve çözüm yolları açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje5012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Beslenme eğitimi ilkeleri, uygulanacak yöntemler
  2 Eğitim konularının hazırlanması
  3 Eğitim konularının hazırlanması
  4 Eğitim konularının hazırlanması
  5 Eğitim materyallerinin hazırlanması
  6 Eğitim materyallerinin hazırlanması
  7 Eğitim materyallerinin hazırlanması
  8 Ara Sınav
  9 Eğitimlerin gruplar halinde sunumu
  10 Eğitimlerin gruplar halinde sunumu
  11 Eğitimlerin gruplar halinde sunumu
  12 Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemler
  13 Verilerin girişi ve değerlendirilmesi
  14 Verilerin tablolar haline getirilmesi
  15 Sonuç raporunun sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Baysal A. Beslenme. 13. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011
  Yardımcı Kitap 1. T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Türkiye?ye Özgü Beslenme Rehberi, Ankara, 2004. 2. T.C. S.B Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md. Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı. Beslenme Bilgi Serisi. Ekim 2006.
  Dersin Amacı Toplumun beslenme durumu ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması, yeterli ve dengeli beslenme konusunda birey ve toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitimidir.
  Dersin İçeriği Beslenme eğitimi ilkeleri, uygulanacak yöntemler, Eğitim konularının hazırlanması, Eğitim materyallerinin hazırlanması, Eğitimlerin gruplar halinde sunumu, Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemler, Verilerin girişi ve değerlendirilmesi, Verilerin tablolar haline getirilmesi, Sonuç raporunun sunumu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 3
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 3
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 3
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. 2
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 4
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster