ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplu Beslenme Sistemleri-II BES307 BAHAR 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kamu ihale kanununa göre yemek hizmet alım aşamalarını tanımlar.
  2-Yiyecek ve içeceklerin depolama koşulları, iyi bir deponun ve depolamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklar.
  3-Ticari yiyecek-içecek üretim sistemlerini tanımlar.
  4-Toplu beslenme sistemlerinde hazırlama-pişirme tekniklerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamuda ihale kanunu, kamu ihale kurumu, kanuna göre yemek hizmet alım ilkeleri, tanımlar
  2 İhale süreci, şartnameler, ilan süresi ve kuralları, ihale usulleri,idari şartnameler, teklif değerlendirme
  3 Teslim alma (tesellüm) tanımı, teslim alanın iş ve görev tanımı, teslim alma alanı ve bulunması gereken araç-gereçler
  4 Teslim alma süreci, satın alma emri, mal alındı formu, günlük teslim alam raporu, et etiketi
  5 Teslim almada yapılan kontroller (ölçü,fiyat, kalite-özellik, belge, teslim alma alan kontrolü), Kalite- özellik kontrollerinde( duyusal)
  6 Depolamanın tanımı ve önemi, depo türleri ve özellikleri, depolamada dikkat edilmesi gerekenler, depodan mal çıkarma, stok kontrolü
  7 Yiyecek hazırlama pişirmede amaç, yemek kalitesi etkileyen etmenler (lezzet,renk, vizkozite-kıvam,şekil,koku,tat, kinestetik özellikler)
  8 Ara Sınav
  9 Yiyecek üretim sistemleri,özellikleri,uygulamaları,avantaj ve dezavantajları
  10 Pişirme yöntemleri,özellikleri,uygulamaları, önemli sıcaklık dereceleri
  11 Servis yöntemleri,servis personeli ve özellikleri,serviste dikkat edilmesi gerekenler
  12 TBS`de oluşan çöp ve atıklar,çöplerin toplanmasında dikkat edilmesi gerekenler, çöp toplama alanları
  13 Temizliğin tanımı, etkin temizlik aşamaları,temizleyici ajanlar, kullanımları, etkileri
  14 TBS`de hijyenin önemi, TBS`de HACCP ilke ve kuralları, örnek uygulamalar
  15 TBS`de maliyet kontrolü
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing.2002 Selection and Procurement for the Hospitality Industry, Fifth Edition,John Wiley & Sons Inc, London
  Yardımcı Kitap 1. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri. Türkan Kutluay Merdol, Prof. Dr. Ayşe Baysal, Kolektif, Hatiboğlu Yayınları, 4. Baskı.
  Dersin Amacı Toplu beslenme sistemlerinde kamu ihale kanununa göre yemek hizmeti alımı, satın alınan hammaddelerin teslim alınması, depolama ilkeleri ve depoların özellikleri, hazırlama ve pişirme, servis yöntemleri, çöp ve atık toplama, temizlik ve hijyen konularında gerekli bilgiler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Kamuda ihale kanunu, kamu ihale kurumu, kanuna göre yemek hizmet alım ilkeleri, tanımlar, İhale süreci, şartnameler, ilan süresi ve kuralları, ihale usulleri,idari şartnameler, teklif değerlendirme, Teslim alma (tesellüm) tanımı, teslim alanın iş ve görev tanımı, teslim alma alanı ve bulunması gereken araç-gereçler, Teslim alma süreci, satın alma emri, mal alındı formu, günlük teslim alam raporu, et etiketi, Teslim almada yapılan kontroller (ölçü,fiyat, kalite-özellik, belge, teslim alma alan kontrolü), Kalite- özellik kontrollerinde duyusal, Depolamanın tanımı ve önemi, depo türleri ve özellikleri, depolamada dikkat edilmesi gerekenler, depodan mal çıkarma, stok kontrolü, Yiyecek hazırlama pişirmede amaç, yemek kalitesi etkileyen etmenler (lezzet,renk, vizkozite-kıvam,şekil,koku,tat, kinestetik özellikler), Yiyecek üretim sistemleri, özellikleri, uygulamaları, avantaj ve dezavantajları, Pişirme yöntemleri, özellikleri,uygulamaları, önemli sıcaklık dereceleri, Servis yöntemleri,servis personeli ve özellikleri, serviste dikkat edilmesi gerekenler, TBS`de oluşan çöp ve atıklar,çöplerin toplanmasında dikkat edilmesi gerekenler, çöp toplama alanları Temizliğin tanımı, etkin temizlik aşamaları,temizleyici ajanlar, kullanımları, etkileri, TBS`de hijyenin önemi, TBS`de HACCP ilke ve kuralları, örnek uygulamalar, TBS`de maliyet kontrolü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 5
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 3
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. 4
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. 4
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster