ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitirme Projesi-II BES402 BAHAR 0+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Beslenme ve diyetetik alanına yönelik araştırma planı yapar.
  2-Araştırma konusunu belirlemek için kaynak taraması yapar.
  3-Beslenme ve diyetetik ile ilgili bir araştırma konusunu seçer.
  4- Beslenme ve diyetetik alanına yönelik yapacağı araştırma için uygun veri toplama araçlarını oluşturur.
  5-Araştırma ilke ve yöntemlerine uygun olarak veri toplar ve analizini yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje10011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   85
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,83 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel araştırma konusu aranır
  2 Bilimsel araştırma konusu aranır
  3 Bilimsel araştırma konusu aranır
  4 Çalışma yöntemi belirlenir
  5 Çalışma yöntemi belirlenir
  6 Çalışma yöntemi belirlenir
  7 Veri toplama, deney yapma
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama, deney yapma
  10 Veri toplama, deney yapma
  11 Veri toplama, deney yapma
  12 Veri toplama, deney yapma
  13 Veri toplama, deney yapma
  14 Verilerin değerlendirilmesi
  15 Rapor sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Büyüköztürk, Ş.,Kılıç E.,Akgün, Ö., Karadeniz Ş.,Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Pegem Yayıncılık, Ankara. 2.Erdem,M. ve Akman,Y. 1998. Gelişim ve öğrenme. Arkadaş Yayınları. Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel bir konuda araştırma planlaması, veri toplaması, değerlendirmesi ve raporlaması amaçlanır.
  Dersin İçeriği Bilimsel araştırma konusu aranır, Çalışma yöntemi belirlenir, Veri toplama, deney yapma, Verilerin değerlendirilmesi, Rapor sunumu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. 5
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 3
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. -
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster