ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları-I BES403 GÜZ 2+12 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Diyetisyenin çalışma koşullarını açıklar.
  2-Klinikte hasta (yetişkin, çocuk, bebek) izleminde uygulanacak yöntemleri açıklar.
  3-Hasta ve yakınlarına beslenme ve diyet konusunda eğitim verir.
  4-Hastaların bireysel özelliklerine göre diyet planlar.
  5-Toplu beslenme yapılan kurumun ve hizmet alan grubun özelliklerine göre menü planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1414196
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler1011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   356
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     11,87 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  2 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  3 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  4 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  5 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  6 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  7 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  10 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  11 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  12 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  13 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  14 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  15 Hastane ve Kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Şinasi AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Baysal, A ve ark. (2018) Diyet El Kitabı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. 10. baskı
  Yardımcı Kitap 2. Ayşe Baysal, Beslenme, Hatiboğlu Yayınevi, 18. Baskı
  Dersin Amacı Diyetisyenliğin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında öğrencilerin kurum ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 5
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 3
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 5
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 5
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. 5
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 5
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster