ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme Antropolojisi BES112 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlk insanların diyetlerinin temel özellikleri konusunda bilgiyi değerlendirir.
  2-Tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorumlar.
  3-Seçecekleri bir ülke ve beslenme alışkanlıklarının gelişim ve değişiminde onların inançlarının, sosyo-ekonomik yapılarının ve yaşadıkları çevrenin etkilerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Beslenme Antropolojisine Giriş
  2 Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme
  3 Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme
  4 Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Mutfak
  5 Antik ve Hitit Dönemlerinde Beslenme
  6 Yeme Araçları
  7 Dinler ve Beslenme
  8 Ara Sınav
  9 Dinler ve Beslenme
  10 Öğünler Besin Seçimi ve Kültür
  11 Öğünler Besin Seçimi ve Kültür
  12 Türk Mutfağı
  13 Yöresel Türk Mutfakları
  14 Dünya Mutfakları
  15 Dünya Mutfakları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ Dr. Öğretim Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Beslenme Antropolojisi-1, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2012 (2. Baskı).
  Yardımcı Kitap 1. Kutluay Merdol, T, Tarihten Günümüze Toplumlar ve Beslenme Alışkanları, Türk Halk Kültürü Araştırma Ve Tanıtım Vakfı yayın, 1998
  Dersin Amacı Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler, ülkemiz ve ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar konularında bilgilendirmektir.
  Dersin İçeriği Beslenme Antropolojisine Giriş, Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme, Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme, Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Mutfak, Antik ve Hitit Dönemlerinde Beslenme, Yeme Araçları, Dinler ve Beslenme, Öğünler Besin Seçimi ve Kültür, Öğünler Besin Seçimi ve Kültür, Türk Mutfağı, Yöresel Türk Mutfakları, Dünya Mutfakları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 1
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 1
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster