ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme Ekolojisi BES214 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekolojiyi tanımlar.
  2-Çevresel faktörler ve beslenme ilişkisini açıklar.
  3-Sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimleri yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekolojinin tanımı, kapsamı ve konusu.
  2 Beslenme ekolojisinin tanımı ve içeriği
  3 Besin ağları, besin zincirleri ve beslenme düzeyleri
  4 Çevrenin tanımı
  5 Çevre kirliliği
  6 Tarım ve tarımsal üretim
  7 Organik tarım
  8 Ara Sınav
  9 İnsanlar için besin kaynaklarının gelişimi
  10 Nutrisyonel alışkanlıkları ve besin tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörler.
  11 İnsan diyetinin özellikleri
  12 Tarih öncesi ve sonrası çağlarda insanların beslenmesi
  13 İnsanların nutrisyonel problemleri
  14 Farklı ülkelerin beslenme alışkanlık ve kültürleri
  15 Farklı ülkelerin beslenme alışkanlık ve kültürleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR Dr. Öğretim Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Türkan Merdol (2012)Beslenme Antropolojisi. Hatiboğlu yayınevi. Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Baysal A.ve ark. (1993). Türk Mutfağından Örnekler. Kültür Bakanlığı Yayınları
  Dersin Amacı Çevresel faktörlerin beslenme üzerinde etkisinin değerlendirilmesini ve ülkelere göre beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları öğretmek
  Dersin İçeriği Ekolojinin tanımı, kapsamı ve konusu, Beslenme ekolojisinin tanımı ve içeriği, Besin ağları, besin zincirleri ve beslenme düzeyleri, Çevrenin tanımı, Çevre kirliliği, Tarım ve tarımsal üretim, Organik tarım, İnsanlar için besin kaynaklarının gelişimi, Nutrisyonel alışkanlıkları ve besin tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörler, İnsan diyetinin özellikleri, Tarih öncesi ve sonrası çağlarda insanların beslenmesi, İnsanların nutrisyonel problemleri, Farklı ülkelerin beslenme alışkanlık ve kültürleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 2
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 3
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. -
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 2
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 2
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. 2
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster