ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Gereksinimli Bireylerde Beslenme BES317 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel Gereksinimli Birey (Engellilik) kavramına Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler ve ILO tarafından farklı bakış açılarıyla karşılaştırır.
  2-Eksiklilik (Impairment), Engellilik (Disability), Maluliyet (Handicap) tanımlarını ve tedavilerini açıklar; özellikle beslenme tedavilerini yapılan çalışmalar doğrultusunda irdeler, bireye özgü tıbbi beslenme tedavilerini düzenler ve var olan başka rahatsızlıklarla tedavilerini uygular.
  3-Bedensel ve zihinsel engelli bireylerde gözlenen beslenme bozukluklarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Özel Gereksinimli Birey kavramı, Özel Gereksinimli Bireylerin Toplumdaki Yeri
  2 Özel Gereksinimli Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve İmkânsızlıklar
  3 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerde Gözlenen Beslenme Bozuklukları
  4 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerin Beslenme durumunun değerlendirilmesi
  5 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireyler, Antropometri
  6 Antropometri (sınıf içi pratik)
  7 Enerji ve besin ögesi gereksinmelerinin hesaplanması
  8 Ara Sınav
  9 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerin Beslenmesinde Öne Çıkan Besin ve Besin Ögeleri
  10 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerin Beslenmesinde Öne Çıkan Besin ve Besin Ögeleri
  11 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Birey Grupları ve Beslenmesi
  12 Yutma güçlüğü; özel beslenme yolları
  13 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Sporcular ve Beslenmesi
  14 Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireyler için Menü Planlama
  15 Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyler için Menü Planlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. World Health Organization. Mental health: Strengthening Our Response. Fact sheet N*220, September 2010.
  Yardımcı Kitap 1. Psychiatric Nutrition Therapy: A Resource Guide for Dietetics Professionals Practicing in Behavioral Health Care. Behavioral Health Nutrition, a dietetic practice group of the American Dietetic Association, 2006.
  Dersin Amacı Genel Eksiklilik (Impairment), Engellilik (Disability), Maluliyet (Handicap) kavramlarını, bedensel ve zihinsel engellilik durumu ve göstergelerinin öğretilmesi, Çocukluk- Adölesan- Yetişkin dönem engelli sağlığı ve beslenmesi üzerine güncel bilgilerin verilmesi ve bedensel ve zihinsel engeli olan bireylerde görülen beslenme bozukluları, beslenme durumunun değerlendirilmesi, gereksinmelerin saptanması, beslenme ile ilgili görülen sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Giriş, Özel Gereksinimli Birey (Engellilik) kavramı, Özel Gereksinimli Bireylerin Toplumdaki Yeri Özel Gereksinimli Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve İmkânsızlıklar, Bedensel ve Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerde Gözlenen Beslenme Bozuklukları, Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireylerin Beslenme durumunun değerlendirilmesi, Bedensel ve Zihinsel Engelli Birey, Antropometri, Antropometri (sınıf içi pratik), Enerji ve besin ögesi gereksinmelerinin hesaplanması, Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyin Beslenmesinde Öne Çıkan Besin ve Besin Ögeleri, Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyin, Beslenmesinde Öne Çıkan Besin ve Besin Ögeleri, Bedensel ve Zihinsel Engelli, Özel Gruplar ve Beslenmesi, Yutma güçlüğü; özel beslenme yolları, Bedensel ve Zihinsel Engelli, Sporcu Birey ve Beslenmesi, Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyler için Menü Planlama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 3
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 4
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 2
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 2
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster