ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anne ve Çocuk Beslenmesi Giriş FZD207 BAHAR 2+0 BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fetüs, yeni doğan, okul öncesi,okul çağı, adölesan çağı,gebelik ve laktasyon dönemlerinin beslenme özelliklerini açıklar
  2-Bebek beslenmesinde kullanılan formülaların özelliklerini açıklar.
  3-Yaş gruplarına göre hazırlanan besinlerin özellikleri hakkında ailelere eğitim verir.
  4-Bu grupların gereksinmelerini bireysel farklılıklara göre değerlendirir ve diyet örüntüsü hazırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`de ve dünyada anne-çocuk beslenmesinin önemi K1
  2 Gebelik Fizyolojisi, Sorunları ve Fetal Beslenme K1
  3 Gebelikte enerji ve besin ögesi gereksinmeleri K1
  4 Laktasyon Fizyolojisi, Sorunları K1
  5 Laktasyonda enerji ve besin ögesi gereksinmeleri K1
  6 Anne sütünün önemi bileşimi, K1
  7 Çocukluk çağında büyüme ve gelişmenin izlenmesi K1
  8 Ara Sınav
  9 0-1 Yaş Bebek Beslenmesi, enerji ve besin ögesi gereksinmeleri K1
  10 Tamamlayıcı beslenme K1
  11 Bebek mamaları K1
  12 Okul öncesi çocukların beslenmesi K1
  13 Okul çağı çocukların beslenmesi K1, YK1
  14 Adölesan döneminde beslenmesi K1, YK1
  15 Anne- çocuk beslenmesi ile ilgili sağlık politikaları K1, YK1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Sevinç Bakan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Köksal G, Gökmen H. (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. 1. Baskı, Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
  Yardımcı Kitap YK1. Baysal A. (2019). Beslenme. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
  Dersin Amacı Anne ve çocuk beslenmesi (her yaş grubu çocuk, gebe ve emzikli kadın beslenmesi, bebek beslenmesinde kullanılan formülaların özellikleri) konuları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Türkiye`de ve dünyada anne-çocuk beslenmesinin önemi, Gebelik Fizyolojisi, Sorunları ve Fetal Beslenme, Gebelikte enerji ve besin ögesi gereksinmeleri, Laktasyon Fizyolojisi, Sorunları, Laktasyonda enerji ve besin ögesi gereksinmeleri, Anne sütünün önemi bileşimi, çocukluk çağında büyümenin izlenmesi,0-1 Yaş Bebek Beslenmesi, enerji ve besin ögesi gereksinmeleri, Tamamlayıcı beslenme, Bebek mamaları, Okul öncesi çocukların beslenmesi, Okul çağı çocukların beslenmesi, Adölesan çağı beslenmesi, anne-çocuk beslenmesi ile ilgili sağlık politikaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. 3
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 2
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 2
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. 2
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. 2
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster