ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anatomi FZD103 GÜZ 2+0 BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel anatomik kavramları bilir.
  2-İnsan vücudunu oluşturan sistemleri ve organları bilir.
  3-Sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını kavrar.
  4-Organlarının yapılarını, fonksiyonlarını ve komşuluklarını kavrar.
  5-Organlar ve sistemler hakkında ilişki kurabilme becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40199
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60199
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anatomiye giriş, anatomiye ilişkin temel kavramlar
  2 Hareket sistemi, üst extremite, kemikler ve eklemler ve laboratuvar uygulaması
  3 Hareket sistemi, skeleton axiale, eklemleri, baş ve gövde kasları ve laboratuvar uygulaması
  4 Hareket sistemi, alt ve üst extremite kasları ve laboratuvar uygulaması
  5 Solunum sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  6 Ürogenital sistem anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  7 Sindirim sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  8 Ara Sınav
  9 İç salgı bezleri sistemi ve laboratuvar uygulaması
  10 Kalp ve dolaşım sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  11 Lenf sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  12 Merkezi sinir sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  13 Periferik sinir sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  14 Otonom sinir sistemi anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  15 Duyu organları anatomisi ve laboratuvar uygulaması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Yıldırım M. (2018). Resimli İnsan Anatomisi, 5. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. Çakır, M. (2013). Human Anatomi, Göktuğ Yayıncılık, Amasya.
  Yardımcı Kitap 1- Sobotta Atlas of Human Anatomy. Ed. Ferner, H.,Staubesand, J. Urban& Schwarzwnberg. Baltimore- Munich 1983.
  Dersin Amacı Anatominin temel kavramlarını açıklayabilmeleri, insan vücudunun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organ ve sistemlerin arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkileri kavramasına yönelik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlanır.
  Dersin İçeriği Anatomiye giriş, anatomiye ilişkin temel kavramlar Hareket sistemi, üst extremite, kemikler ve eklemler Hareket sistemi, skeleton axiale, eklemleri, baş ve gövde kasları Hareket sistemi, alt ve üst extremite kasları Solunum sistemi anatomisi Ürogenital sistem anatomisi Sindirim sistemi anatomisi İç salgı bezleri sistemi Kalp ve dolaşım sistemi anatomisi Lenf sistemi anatomisi Merkezi sinir sistemi anatomisi Periferik sinir sistemi anatomisi Otonom sinir sistemi anatomisi Duyu organları anatomisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 5
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 3
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. -
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler. -
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster