ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Riskli Doğum Öncesi ve Uygulaması EBE202 BAHAR 4+8 Z 12
  Öğrenme Çıktıları
  1-Riskli doğum öncesi izlem ve bakımın önemi açıklar.
  2-Gebelikte risk faktörlerini tanımlar.
  3-Gebelikte oluşabilecek komplikasyonları belirler ve komplikasyon geliştiğinde gerekli uygulamaları yapar.
  4-Sağlıklı gebelikten sapma durumlarında anne ve fetüs sağlığını yükseltmeye yönelik eğitimleri verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3021632
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 301121112
  Toplam İş Yükü(Saat)   362
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     12,07 ---- (12)
  Dersin AKTS Kredisi   12
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Riskli Doğum Öncesi dönemde İzlem ve Bakımın Önemi K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  2 Gebelikte Risk Faktörleri K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  3 Gebelik Komplikasyonları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  4 Gebelik Komplikasyonları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  5 Gebelik Komplikasyonları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  6 Gebelik Komplikasyonları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  7 Gebeliği Etkileyen Sağlık Durumları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  8 Ara Sınav
  9 Gebeliği Etkileyen Sağlık Durumları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  10 Gebeliği Etkileyen Sağlık Durumları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  11 Gebeliği Etkileyen Sağlık Durumları K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  12 Gebelik ve Kanser K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi. K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  13 Gebelikte Anne ve Fetüs Sağlığının Yükseltilmesi K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  14 Yüksek Riskli Gebeliğin Psikososyal Boyutu Kayıp ve Yas Süreci K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  15 Gebelikte beslenme K1. Taşkın L. (2017)Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara. K2. Şirin A. (2016). Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
  Ön Koşul EBE 203 dersinden başarılı olmak.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Sakine Yılmaz Dr. Öğretim Üyesi Demet Aktaş
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Sakine Yılmaz Dr. Öğretim Üyesi Demet Aktaş
  Kaynaklar 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017. 2. Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2016. 3. Günalp S. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2016. 4. Gilbert ES, Harmon JS. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. Çeviri Editötü: Lale Taşkın. İkinci Baskıdan Çeviri, Ankara:Palme Yayıncılık. Ankara, 2011. 5. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara. Palme Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017. 2. Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2016. 3. Günalp S. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2016. 4. Gilbert ES, Harmon JS. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. Çeviri Editötü: Lale Taşkın. İkinci Baskıdan Çeviri, Ankara:Palme Yayıncılık. Ankara, 2011. 5. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara. Palme Yayıncılık.
  Dersin Amacı Öğrenciye gebenin-fetüsün sağlığının öneminin kavratılması ve annedeki- fetüsteki gebelikle ilgili riskli durumların belirlenerek bu durumlara ilişkin bakım ve uygulamaların yapılabilmesine yönelik gerekli olan bilgi, beceri ve davranışlarn kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Riskli doğum öncesi izlem ve bakımın önemiı; riskli doğum öncesi izlem; riskli doğum öncesi hizmetlerde ebenin rolü; gebelikte risk faktörleri; gebelikte risk faktörleri; gebelik komplilkasyonları; gebeliği etkileyen sağlık durumları; gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi;gebelik ve kanser; Yüksek Riskli Gebeliğin Psikososyal Boyutu Kayıp ve Yas Süreci; gebelikte beslenme .
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. 3
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. -
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 3
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. -
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster