ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları EBE204 BAHAR 3+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın sağlığı ve kadının toplumsal konumu ile ilgili temel kavramları tanır.
  2-Jinekolojik problemi olan kadının bakım gereksinimlerini ve uygun ebelik bakımını açıklar.
  3-Üreme sağlığı sorunlarını açıklar,
  4-Kemoterapi ve radyoterapi alan kadında gelişebilecek komplikasyonları belirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14798
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 1056156
  Toplam İş Yükü(Saat)   240
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada ve Türkiye`de Kadın Sağlığının Durumu ve Etkileyen Faktörler K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  2 Kadın Hayatının Evreleri K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  3 Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolü K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  4 Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolü K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  5 Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolü K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  6 Jinekolojik Enfeksiyonlar K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  7 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  8 Ara Sınav
  9 Üreme sistem anomalileri K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  10 Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel bozuklukları K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  11 Jinekolojik Benign Değişiklikler K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  12 Jinekolojik Benign Değişiklikler K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  13 Jinekolojik kanserler K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  14 Jinekolojik kanserler K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  15 Meme neoplazmaları ve ebelikteki rolü K1-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Demet AKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Sakine YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet AKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Sakine YILMAZ
  Kaynaklar K1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017. K2. Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2016. K3. Kızılkaya Beji N. Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2017. K4. Coşkun AM. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; 2012. 18318,495-510. K5. Berek JS. Berek & Novak?s Gynaecology. 15th Edition. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins; 2012. K6. Günalp S. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2016. K7. Gilbert ES, Harmon JS. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. Çeviri Editötü: Lale Taşkın. İkinci Baskıdan Çeviri, Ankara:Palme Yayıncılık. Ankara, 2011. K8. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara. Palme Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 13.Baskı, Akademisyen kitapevi, Ankara, 2017. YK2. Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2016. YK3. Kızılkaya Beji N. Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2017. YK4. Coşkun AM. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; 2012. 18318,495-510. YK5. Berek JS. Berek & Novak?s Gynaecology. 15th Edition. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins; 2012. YK6. Günalp S. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2016. YK7. Gilbert ES, Harmon JS. Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. Çeviri Editötü: Lale Taşkın. İkinci Baskıdan Çeviri, Ankara:Palme Yayıncılık. Ankara, 2011. YK8. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara. Palme Yayıncılık.
  Dersin Amacı Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda kadın sağlığı hizmetlerini geliştirme, kadını yaşadığı toplum içerisinde bir bütün olarak ele alabilmesinive kadının kendi bakım sorumluluğunu üstlenmesini sağlayabilecek bilgi ve beceri kazandırmak. Kadın hayatının tüm evrelerinde görülen kadın sağlığında risk durumlarını belirleyebilme, sağlıktan sapma durumlarında erken tanı koyabilme ve bakım uygulayabilme ve kadın sağlığı sorunlarını bütüncül bir bakışla ele alabilme becerisini geliştirmek ve sorunları çözümlemede ebelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmesini sağlamak.
  Dersin İçeriği Dünyada ve Ülkemizde Kadın Sağlığının Durumu ve Etkileyen Faktörler Kadın Hayatının Evreleri Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri ve Ebenin rolü Jinekolojik Enfeksiyonlar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Genital Organların Bening Oluşumları Jinekolojik Kanserler Pelvik Ağrı-Pelvik Destek Yapılarının Bozulması-Genital Organ Anomalileri Kemoterapi ve Radyoterapi Jinekolojide Cerrahi Tedaviler Menstrual Siklus Bozuklukları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. 4
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. -
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. 4
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. -
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster