ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EBE303 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Büyüme-gelişme kavramlarını kullanarak sağlıklı ve hasta çocuğu ayırt eder.
  2-Sağlıklı / hasta çocuğa ebelik süreci doğrultusunda bakım verir.
  3-Çocuk sağlığını bozan, sık karşılaşılan sorunların, hastalık ve bozuklukların erken tanı, tedavi ve bakımındaki rolünü kavrar.
  4-Hastalık durumlarında, çocuk ve aileyi destekleme ve bir bütün olarak ele alma becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çocuk sağlığının tanımı ve çocukların evrensel özellikleri Türkiye`de ve Dünyada Çocuk Sağlığı göstergeleri ve yorumlanması K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  2 Büyüme gelişme evrensel ilkeleri doğrultusunda çocukları değerlendirmek Sağlıklı bebek-çocuk özellikleri ve izlem ilkeleri K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  3 Çocukların hastaneye yatışa tepkileri ve tepkileri azaltmada ebenin rolü, çocukların sağlık durumunu tanılamak K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  4 Hasta çocuk ve hastaneye yatmanın çocuk-aile için anlamı ve hastaneye yatışa tepkileri azaltmada ebenin rolü K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  5 Normal ve özel bakım gerektiren çocuklar ve hastalıklarında ebelik bakımı Çocukluk çağlarında beslenme-beslenme bozuklukları ve ebelik bakımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  6 Çocuklarda sık görülen sindirim sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  7 Çocuklarda sık görülen solunum yolu hastalıkları ve ebelik bakımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  8 Ara Sınav
  9 Çocuklarda sık görülen üriner sistem hastalıkları ve ebelik bakım K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  10 Çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları- ebelik bakımı ve aşılama programları K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  11 Konjenital kalp hastalıkları ve ebelik bakımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  12 Çocuklarda sık görülen sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  13 Çocukluk çağında sık görülen kan, endokrin ve metabolik hastalıklar ve ebelik bakımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  14 Ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine ebelik yaklaşımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  15 Kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine ebelik yaklaşımı K1. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Güzin Yasemin Tunçay

  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1. Çavuşoğlu H. (2004). Çocuk sağlığı ve hastalıkları, Sistem ofset, Ankara. K2. Başbakkal ve ark.(2014):Pediatri hemşireliği; Akademisyen yayıncılık K3. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi. K4. Novak JC., Brom BL.(1999): The Newborn in Maternal and Child Health Nursing.Ninth edition,Mosby. K5. Wong DL., Hockenbery MJ. (2003): Wongs Nursing Care of Infant and Child ,Seventh Edition, Eds: Wilson D., Mosby.
  Yardımcı Kitap YK1. Çavuşoğlu H. (2004). Çocuk sağlığı ve hastalıkları, Sistem ofset, Ankara. YK2. Başbakkal ve ark.(2014):Pediatri hemşireliği; Akademisyen yayıncılık YK3. Savaşer, S., Yıldız, S. (2009). Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi. YK4. Novak JC., Brom BL.(1999): The Newborn in Maternal and Child Health Nursing.Ninth edition,Mosby. YK5. Wong DL., Hockenbery MJ. (2003): Wongs Nursing Care of Infant and Child ,Seventh Edition, Eds: Wilson D., Mosby.
  Dersin Amacı 0 - 18 yaş gurubu çocukların sağlıklı izlemini yapabilme, büyüme ve gelişmelerini izleme ve hastalık veya ilgili durumlarda uygulama becerilerini geliştirebilmek.
  Dersin İçeriği Çocuk sağlığının tanımı ve çocukların evrensel özellikleri Dünyada ve Türkiye de Çocuk sağlığı hizmetleri ve demografik veriler ve yorumlanması Çocukların hastaneye yatışa tepkileri ve tepkileri azaltmada ebenin rolü, çocukların sağlık durumunu tanılamak, Normal ve özel bakım gerektiren çocuklar ve hastalıklarında ebelik bakımı, Çocukluk çağlarında beslenme-beslenme bozuklukları ve ebelik bakımı, Sağlıklı çocuk izlemi ve çocukluk çağı dönemleri, sık görülen çocukluk çağı hastalıkları ve ebelik bakımı, Ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine ebelik yaklaşımı, Kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine ebelik yaklaşımı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. -
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. -
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 4
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. 4
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. -
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster