ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Aile ve Toplum Ebeliği EBE304 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halk sağlığının korunması ve yükseltilmesinde temel uygulamaları uygular.
  2-Ailenin yapısı ve özelliklerini tanımlayarak sağlık eğitimi yapar.
  3-Koruyucu sağlık hizmetlerinin amacını açıklar
  4-Halk sağlığının korunması ve yükseltilmesinde temel uygulamaları yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   132
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Halk Sağlığının Tarihçesi - Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi - Sağlık Reformları K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  2 Ebelikte Örgütlenme - Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  3 Demografi ve Sağlıkta Demografik Dönüşüm K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  4 Türkiye`de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık - Evlilik Öncesi Danışmanlık K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  5 Bağışıklama ile önlenebilen Hastalıklar ve Türkiye`de Bulaşıcı Hastalıklar K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  6 Koruyucu Onkoloji - Ebelik Bakım İşlevleri ve Ev Ziyareti K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  7 Bebek / Gebe muayenesi Demonstrasyon K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  8 Ara Sınav
  9 Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  10 Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  11 Sağlığı Koruma Önlemleri - Toplum Beslenmesi K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  12 Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışma Aile İçi Şiddet-Cinsel İstismar K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  13 Halk Sağlığında Biyoistatistik Biliminin Yeri K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  14 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  15 Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat - Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi K1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Kubilay VİCDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Prof. Dr. Kubilay VİCDAN
  Kaynaklar K1.Özentürk MG, Yücel U, Meseri R. (2019), Ebelik ve Toplum Sağlığı, Ankara Nobel Tıp Kitabevi.
  Yardımcı Kitap YK1. Kubilay G ve Öztek Z .(1994). Toplum Sağlığı ve Hemsireliği, Somgür Yayıncılık, Ankara. YK2. Erci B. (2009). Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Yayınları.
  Dersin Amacı Öğrencilerin, halk sağlığının korunması ve yükseltilmesinde temel uygulamaları öğrenmesini ve uygulamasını, toplumu ve aile özelliklerini tanımak, toplumda en sık görülen dahili ve cerrahi hastalıkların gebeliğe etkisine ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle ilgili kuramsal bilgi ve beceri edinmesini, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne ve yenidoğanın bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli ebelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceleyebilmesini ve bu konuda bilgi kazanmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Bu ders; Halk Sağlığının Tarihçesi - Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi - Sağlık Reformları, Ebelikte Örgütlenme - Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar, Demografi ve Sağlık ? Demografik Dönüşüm, Türkiye?de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık - Evlilik Öncesi Danışmanlık, Bağışıklama ile önlenebilen Hastalıklar ve Türkiye?de Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Onkoloji - Ebelik Bakım İşlevleri ve Ev Ziyareti, Bebek / Gebe muayenesi Demonstrasyon, Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi,Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi,. Sağlığı Koruma Önlemleri - Toplum Beslenmesi,Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışma Aile İçi Şiddet-Cinsel İstismar, Halk Sağlığında Biyoistatistik Biliminin Yeri,Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması,Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat - Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi; konularını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. -
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. 2
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 3
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. -
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster