ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitirme Projesi I EBE403 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma planlamasının genel ilkelerini açıklar.
  2-Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlar.
  3-Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje10012828
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması, Literatür kaynakları
  2 Başlık, Literatür kaynakları
  3 Giriş, Literatür kaynakları
  4 Literatür Özeti, Literatür kaynakları
  5 Araştırma Sorusu, Literatür kaynakları
  6 Veri, Literatür kaynakları
  7 Veri, Literatür kaynakları
  8 Ara Sınav
  9 Yöntem, Literatür kaynakları
  10 Tez İçerik Taslağı, Literatür kaynakları
  11 İş Zaman Çizelgesi, Literatür kaynakları
  12 İş Zaman Çizelgesi, Literatür kaynakları
  13 Çalışma Planı, Literatür kaynakları
  14 Referanslar, Literatür kaynakları
  15 Birlikte okuma Literatür kaynakları
  Ön Koşul Ebelik bölümü öğrencisi olmak.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar İnternet, literatür tarama.
  Yardımcı Kitap İnternet, literatür tarama.
  Dersin Amacı Ebelik öğrencisinin geçmiş dönemlerde edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır
  Dersin İçeriği Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması, Başlık, Giriş, Literatür Özeti, Araştırma Sorusu, Veri, Yöntem, Tez İçerik Taslağı, İş Zaman Çizelgesi, İş Zaman Çizelgesi, Çalışma Planı, Referanslar, Birlikte okuma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. 3
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. 3
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. -
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster