ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ebelikte Yönetim EBE406 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-yönetim ile ilgili kavramları tanımlar.
  2-Genel sağlık sistemi yönetimi içinde liderlik ve girişkenlik özelliklerini bilir.
  3-Farklı yönetim ve yönetici tiplerini tanıyarak toplam kalite yönetiminin farkında olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)50155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   66
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  2 Etkin yönetimin esasları/ toplam kalite Yönetimi K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  3 Etkin liderlik ve özellikleri K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  4 Organizasyon yapıları ve hemşirelik bakım sunumunun organizasyonu K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  5 Sağlık bakım sistemi K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  6 Sağlık meslekleri, sağlık ekibi rol ve yapıları K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  7 Hemşirelik hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  8 Ara Sınav
  9 Mali-idari-destek-teknik hizmetler K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  10 Yönetime yardımcı teknikler/ Kriz ve zaman yönetimi K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  11 Personelin değerlendirilmesi/ İnovasyon-yenilik/yaratıcılık/Teknolojinin kullanımı/lojistik hizmetler K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  12 Sağlık yönetiminde değerler ve etik K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  13 Kurum değerlendirme(SWOT) iş analizi K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  14 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  15 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını .
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğretim Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğretim Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 K2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını K3. Thora Kron. (1968). Nursing Team Leadershıp, W.B. Saunders Company, Philadelphia and London, K4.Hilarie Owen, Vicky Hodgson, Nigel Gazzard (2004). Liderlik El Kitabı, Çev: Münevver Çelik, Optimist Yayım Dağıtım K5.Gülten Uyar. ( 1993). Hemşireliğe Genel Bakış, Ankara,
  Yardımcı Kitap YK1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 YK2. Özalp ve ark. (2004). Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını YK3. Thora Kron. (1968). Nursing Team Leadershıp, W.B. Saunders Company, Philadelphia and London, YK4.Hilarie Owen, Vicky Hodgson, Nigel Gazzard (2004). Liderlik El Kitabı, Çev: Münevver Çelik, Optimist Yayım Dağıtım YK5.Gülten Uyar. ( 1993). Hemşireliğe Genel Bakış, Ankara,
  Dersin Amacı Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, sağlık ekibi içinde bakım personeline liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmektir.
  Dersin İçeriği 1. Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar 2. Etkin yönetimin esasları/ toplam kalite Yönetimi 3. Etkin liderlik ve özellikleri 4. Organizasyon yapıları ve hemşirelik bakım sunumunun organizasyonu 5. Sağlık bakım sistemi 6. Sağlık meslekleri, sağlık ekibi rol ve yapıları 7. Hemşirelik hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi 8. Mali-idari-destek-teknik hizmetler 9. Yönetime yardımcı teknikler/ Kriz ve zaman yönetimi 10. Personelin değerlendirilmesi/ İnovasyon-yenilik/yaratıcılık/Teknolojinin kullanımı/lojistik hizmetler 11. Sağlık yönetiminde değerler ve etik 12. Kurum değerlendirme(SWOT) iş analizi 13. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü 14. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. 3
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. 3
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. -
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster