ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  BİYOİSTATİSTİK FZD306 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyoistatistikte kullanılan temel kavramları tanımlar.
  2-SPSS paket programını kullanmayı öğrenir.
  3-Parametrik ve non parametrik testleri bilgisayar ortamında hesaplar.
  4-Verilerin değerlendirilmesinde analiz yöntemlerini seçer, analizlerini yapar ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   62
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,07 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders müfredatının açıklanması, dersle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  2 Biyoistatistik tanımı ve kullanılma amaçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  3 Biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar ve terimlerin açıklanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  4 SPSS e Giriş ve Menü Yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  5 SPSS de veri girişi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  6 Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerini hesaplama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  7 SPSS de Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerini hesaplama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  8 Ara Sınav
  9 Grafik çizme kuralları ve SPSS de grafik çizimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  10 Hipotez testlerinin amaçları, kurulması ve formülasyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  11 Parametrik Testler- T testi ve SPSS de T testi uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  12 Parametrik Testler- Tek Yönlü Varyans Analizi, Çoklu karşılaştırma yöntemleri SPSS de uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  13 Parametrik Testler- Tek Yönlü Varyans Analizi, Çoklu karşılaştırma yöntemleri SPSS de uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  14 Parametrik Testler- İki Yönlü Varyans Analizi, SPSS de uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  15 Parametrik Olmayan Testler- Kikare Analizleri ve SPSS de uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haydar Koç
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akgül, A., (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. 2. Belle G., Fisher L.D., Heagerty P.J., Lumley T., (2004). Biostatistics a Methodology for the Health Sciences, Wiley, Second Edition. 3. Munro B. H., (2005). Statistical Methods for Helth care Research. Lippincott Williams & Wilkins, Fifth Edition. 4. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., (2016). Biyoistatistik,17.Baskı, Hatiboğlu yayınevi.
  Yardımcı Kitap 1. Akgül, A., (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. 2. Belle G., Fisher L.D., Heagerty P.J., Lumley T., (2004). Biostatistics a Methodology for the Health Sciences, Wiley, Second Edition. 3. Munro B. H., (2005). Statistical Methods for Helth care Research. Lippincott Williams & Wilkins, Fifth Edition. 4. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., (2016). Biyoistatistik,17.Baskı, Hatiboğlu yayınevi.
  Dersin Amacı Ebelik öğrencilerine, İstatistiksel testleri ve rapor yazma süreçlerini kavratmak, bilimsel araştırma ilkelerini, analiz ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir.
  Dersin İçeriği Biyoistatistik ve Bazı Temel Kavramların Tanımları, Verinin Ölçüm Biçimi, Biyoistatistiğin Sağlık Bilimlerinde Kullanımı, Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Ölçüler, Tablo ve Grafikler, Teorik Dağılımlar, Evren Ortalaması Önemlilik Testi, Evren Oranı Önemlilik Testi, İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Ki-Kare Testi ,Varyans Analizi , Korelasyon Analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. -
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlar ve uygulamalarını bu doğrultuda yapar. -
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 4
  4 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faliyetleri sürdürür, araştırmalara katılır, projelerde görev alır ve kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yapabilme yeteneğine sahiptir ve etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti sunar ve danışmanlık yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, kendi sorumluluğunda doğum yaptırır, acil ve riskli durumları yönetir ve uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  9 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  10 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster