ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Klinik Uygulama II EBE310 BAHAR 0+160 Z 0
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gebeye genel muayene yapar (leopold, kilo- boy takibi, vital bulgular, ödem takibi, kan, idrar tetkiki)
  2-Partograf ve riskli gebe bakım planı hazırlar.
  3-Normal ve riskli doğum eylemi için hazırlık yaparak doğum eylemini aşamalı olarak gerçekleştirir.
  4-Doğum sonrası anne ve bebek için gerekli olan bakımı ve izlemi yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 10016000
  Toplam İş Yükü(Saat)   0
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     0 ---- (0)
  Dersin AKTS Kredisi   0
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  2 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  3 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  4 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  5 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi. .
  6 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  7 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  8 Ara Sınav
  9 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  10 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  11 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  12 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  13 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  14 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  15 Klinik Uygulama K1. Taşkın, L. (2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  Ön Koşul EBE 301, EBE 302 derslerinden geçmek zorunludur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar K1. Taşkın, L.(2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı K2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  Yardımcı Kitap YK1. Taşkın, L.(2009). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, Genişletilmiş IX. Baskı YK2. Harmon G.(2011).Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El kitabı. Edt. Taşkın L. 2. Baskı, Palme Kitabevi.
  Dersin Amacı Stajın amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri programla ilgili kazandıkları teorik bilgilerin uygulamalarını sağlamak, mesleki bilgi, becerilerini geliştirmek ve yenilikleri izleyebilmeleri için kurumsal deneyim kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Gebelikte bakım, riskli gebelikler, Doğum, doğum sonu dönem, yenidoğan ve bakımı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. -
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlayarak uygulamalarını bu doğrultuda yapar. -
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  4 Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetleri sürdürür. -
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yaparak etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. -
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 3
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti ve danışmanlığı yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar. 3
  9 Kendi sorumluluğunda doğum yaptırır. -
  10 Acil ve riskli durumları yöneterek uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  11 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  12 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yeni doğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  13 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. -
  14 Araştırmalara ve projelerde görev alarak kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster