ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seçmeli Özgün Baskı Resim I RES169 GÜZ 2+2 Fak./ Üni. BD 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özgün Baskı`nın tarihsel gelişimini tanımlar.
  2-Monotipi Baskı tekniklerini ve malzemelerini tanımlar.
  3-Linol Baskı Resim tekniklerini ve malzemelerini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler203721
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   171
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,7 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı. Araç- gereç ve malzeme listesinin hazırlanması. Özgün Baskı Resmin tarihsel gelişimi.
  2 Monotipi Baskı resim Tekniğinin açıklanması, sanatçı örneklerinin incelenmesi
  3 Monotipi baskı çalışması
  4 Üç leke (siyah, beyaz. gri) için kompozisyon çalışmaları
  5 Linol Baskı Tekniğinin tanımı, sanatçı çalışmalarından örneklerin gösterilmesi ve tekniğin uygulamalarla açıklanması
  6 Siyah- beyaz Linol Baskıresim uygulamaları
  7 Siyah- beyaz Linol Baskıresim uygulamaları
  8 Ara Sınav
  9 Siyah- beyaz Linol Baskıresim uygulamaları
  10 Renkli Linol Baskı tekniğinin açıklanması, Renkli Linol Baskı için taslak çalışmaları
  11 Renkli Linol Baskı için taslak çalışmaları, baskı sürecinin planlanması
  12 Tek kalıp ile aşamalı renki linol baskı uygulama
  13 Tek kalıp ile aşamalı renki linol baskı uygulama
  14 Çok kalıpla renkli linol baskı uygulama
  15 Çok kalıpla renkli linol baskı uygulama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ali Gümülcine
  Kaynaklar AKALAN, Güler. Gravür, Kaleseramik Sanat Yayınları, Çanakkale, 2000 GÖLÜNÜ, Gündüz. Kazı Resim, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, İstanbul, 1979.
  Yardımcı Kitap HUGES, Ann D?arcy ve VERNON-MORRIS, Hebe. The Printmaking Bible, Chronical Books, San Francisco, 2008.
  Dersin Amacı Plastik Sanatlar ile baskı resim alanında teori ve pratiğiyle gerekli sanatsal formasyonu kazandırmak.
  Dersin İçeriği Özgün Baskı Resmin tarihsel gelişimi, Monotipi baskı çalışması, Linol Baskı Tekniğinin tanımı, sanatçı çalışmalarından örneklerin gösterilmesi ve tekniğin uygulamalarla açıklanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster