ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanata Giriş RES182 BAHAR 1+1 Üniversite BD 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sanatın tanımlarını değerlendirir.
  2-Sanatın disiplinlerini, biçimlerini, akımlarını tanır.
  3-Günümüz sanatı ile geçmişteki sanatı karşılaştırır
  4-Sanatın ve toplum ilişkisini yorumlar.
  5-Doğu ve batı sanatını karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje2021020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir.
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir.
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular.
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir.
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir.
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir.
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir.
  8 Ara Sınav
  9 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir.
  10 Mesleki etiği bilir ve uygular.
  11 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir.
  12 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir.
  13 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
  14 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir.
  15 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Emre ŞEN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ERSOY, Ayla. Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Yayınları, İstanbul, 2002 ŞİŞMAN, Ahmet, Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş, Yaz Yayınları, İstanbul, 2006 SAN, İnci. Sanat ve Eğitim, Ütopya Yayınları, Ankara, 2003
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sanatın temel kavramları, formları, disiplinleri, akımları ve günümüzdeki sanatsal uygulamalar hakkında genel bilgi sahibi olmak.
  Dersin İçeriği Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını tanımlama, Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilme, çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahip olabilme ve değerlendirme bu dersin içeriğini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 2
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 2
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 1
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 2
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster