ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Resim RES186 BAHAR 1+2 Üniversite BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Belirlenmiş olan bir konu ya da temayı görsel olarak tasarlar.
  2-Çalışmalarında tasarısını plastik olarak süreklilik içerisinde geliştirir.
  3-Tasarımının estetik boyutunu tanımlar.
  4-Tasarımını proje haline getirip yazılı bir metin ile destekler.
  5-Tasarımındaki mekan sorununu çözer.
  6-Tasarımındaki konu ve görsel imge ilişkisini tasarlar.
  7-Tasarımındaki renk ve biçim sorunlarını çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10188
  Proje3011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin dönem için içeriğinin sunumu ve etüd çalışması (palet oluşturma)
  2 Dönem içinde her öğrencinin yapacağı çalışma için önerilerin plastik, teknik ve içerik açıdan değerlendirilmesi ve her tasarım için ilk ödevlerin verilmesi
  3 Tasarımların uygulanmaya başlanması ve renk kullanımında tonlar ile kurgunun gerçekleştirilmesi üzerine uygulamalı sunum
  4 Çalışmaların kompozisyon açısından eleştirisi ve sanat tarihinden örneklerle sunum
  5 Etüd çalışması (tek rengin tonlarıyla)
  6 Etüd çalışması (iki rengin tonlarıyla)
  7 Çalışmalarda denge
  8 Ara Sınav
  9 Çalışmaların devamı ve sınav öncesi genel değerlendirilme
  10 Çalışmaların devamı ve bir konunun görselleştirilmesinde kompozisyondaki eleman sayısı hakkında uygulamalı sunum
  11 Çalışmaların devamı ve her çalışma konusuna dair çağdaş örneklerle sunum
  12 Etüd çalışması (renk tonlarının esas olduğu)
  13 Renkli etüd çalışmasında denge
  14 Çalışmaların devamı ve proje çalışmalarının sınav öncesi genel değerlendirilme
  15 Çalışmaların devamı ve öğrencilerin çalışmalarına dair yazılı ödevlerinin sözlü kısa sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencinin çalışmasını oluştururken tasarımında bulunan zorluklar karşısında çözümler oluşturmak ve bu çözümleri estetik ve teknik ile yorumlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Dönem içinde her öğrencinin yapacağı çalışma için önerilerin plastik, teknik ve içerik açıdan değerlendirilmesi, tasarımların uygulanması ve renk kullanımında tonlar ile kurgunun gerçekleştirilmesi üzerine uygulamalı sunumların yapılması, çalışmalarda denge ve çalışmaların sözlü sunumları bu dersin içeriğini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 3
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 5
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster