ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atelye II RES202 BAHAR 4+2 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompozisyon hazırlamayı tanımlar.
  2-Renkleri istenilen kompozisyona ve atmosfere uygun olarak hazırlar.
  3-Temel Sanat bilgilerini kendi resim çalışmalarında uygular.
  4-Değişik malzeme ve olanakları kullanır.
  5-Bir objeyi farklı renk, doku ve kompozisyon olanakları ile yeniden düzenler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 10166
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelden renkli çalışma #1
  2 Modelden renkli çalışma #2
  3 Lavi tekniği #1
  4 Lavi tekniği #2
  5 Renkli kompozisyon araştırmaları #1
  6 Renkli kompozisyon araştırmaları #2
  7 Objeye bağlı kompozisyonla yağlı boya çalışması #1
  8 Ara Sınav
  9 Objeye bağlı kompozisyonla yağlı boya çalışması #2
  10 Objeye bağlı kompozisyonla yağlı boya çalışması #3
  11 Akrilik vb. tekniklerle yüzey çalışmaları #1
  12 Akrilik vb. tekniklerle yüzey çalışmaları #2
  13 Konulu ve serbest teknikle kompozisyon çalışması #1
  14 Konulu ve serbest teknikle kompozisyon çalışması #2
  15 Konulu ve serbest teknikle kompozisyon çalışması #3
  Ön Koşul Atelye I
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doçent Nuray Akkol
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Röprodüksiyon ağırlıklı basılı kaynaklar User`s manuel contemporary art in turkey 1986-2006, Halil Altındere & Süreyya Evren.ART-İST Contemporary Art, Klaus Honnef, Taschen Phaidon ,The Twenty Century Art Book,
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Değişik teknik ve dil olanakları konusunda bilgi verilmesi, uygulama yaptırılması sonucu, sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırılması amaçlanır.
  Dersin İçeriği Modelden renkli çalışma, objeye bağlı olarak kompozisyon kurma, yağlı boya ve Akrilik boyalar ile yüzey üzerinde çalışmalar yapma ve serbest teknikle kompozisyon çalışması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 2
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 3
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 2
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster