ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atelye III RES301 GÜZ 4+2 Üniversite Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görsel bir tasarımın belirlenmiş konusunu veya temasını düzenler.
  2-Plastik değerler bağlamında taslak olarak çalışma tasarlar.
  3-Tasarım geliştirme bağlamında kullanılacak olan malzemeyi tanımlar.
  4-Tasarımın estetik boyutunu tanımlar.
  5-Tasarımını yazılı, teknik ve entelektüel bir ifade ile tanımlar.
  6-Tasarımda mekan problemini yorumlar.
  7-Konu ve görsel imge tasarımı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
  8-Tasarımda problem renk ve form problemlerini çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 10616
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin dönem için içeriğinin sunumu ve etüd çalışması (palet oluşturma)
  2 Dönem içinde her öğrencinin yapacağı çalışma için önerilerin plastik, teknik ve içerik açıdan değerlendirilmesi ve her tasarım için ilk ödevlerin verilmesi
  3 Tasarımların uygulanmaya başlanması ve renk kullanımında tonlar ile kurgunun gerçekleştirilmesi üzerine uygulamalı sunum
  4 Çalışmaların kompozisyon açısından eleştirisi ve sanat tarihinden örneklerle sunum
  5 Çalışmalardaki renk ve biçim ilişkilerinin kurgulanmasına dair eleştiriler ve sanat tarihinden örneklerle sunum
  6 Etüd çalışması (tek rengin tonlarıyla)
  7 Çalışmaların devamı ve sınav öncesi genel değerlendirilme
  8 Ara Sınav
  9 Çalışmaların devamı ve sınav öncesi genel değerlendirilme
  10 Çalışmaların devamı ve bir konunun görselleştirilmesinde kompozisyondaki eleman sayısı hakkında uygulamalı sunum
  11 Çalışmaların devamı ve her çalışma konusuna dair çağdaş örneklerle sunum
  12 Etüd çalışması (renk tonlarının esas olduğu)
  13 Çalışmaların devamı ve öğrencilerin çalışmalarına dair yazılı ödevlerinin sözlü kısa sunumu)
  14 Çalışmaların devamı ve proje çalışmalarının sınav öncesi genel değerlendirilme
  15 Çalışmaların devamı ve proje çalışmalarının sınav öncesi genel değerlendirilme
  Ön Koşul Atelye II
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Nuray Akkol

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Lisans dönemi boyunca süregelen resim sanatına ait plastik, estetik ve teknik bilginin oluşturacağı tasarımlar ile geliştirme ve yeni sorunlar karşısında çözüm üretebilme.
  Dersin İçeriği Atölye dersi kapsamında hazırlanacak olan çalışmaların etüdleri, eskizleri, plastik, teknik ve içerik açıdan değerlendirilmesi, mekan biçim ilişkisi üzerine sunum ve öğrencilerin çalışmalarına dair yazılı ödevlerinin sözlü kısa sunumu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 5
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 2
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster