ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atelye V RES401 GÜZ 4+2 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Proje bazlı çalışmayı kavrar.
  2-Özanlatısını oluşturmayı öğrenir.
  3-Çeşitli düşüncelerin analizini yapar ve buna uygun araçları kullanmayı öğrenir.
  4-Çağdaş sanat hakkında küresel bilgi edinir.
  5-Özeleştiri metodları geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 10616
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kişisel projeler üzerine tartışma
  2 Projelerin uygulanması ve eleştiri #1
  3 Projelerin uygulanması ve eleştiri #2
  4 Projelerin uygulanması ve eleştiri #3
  5 Projelerin uygulanması ve eleştiri #4
  6 Projelerin uygulanması ve eleştiri #5
  7 Projelerin uygulanması ve eleştiri #6
  8 Ara Sınav
  9 Projelerin uygulanması ve eleştiri #7
  10 Projelerin uygulanması ve eleştiri #8
  11 Projelerin uygulanması ve eleştiri #9
  12 Projelerin uygulanması ve eleştiri #10
  13 Projelerin uygulanması ve eleştiri #11
  14 Projelerin uygulanması ve eleştiri #12
  15 Son değerlendirme
  Ön Koşul Atelye IV
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Kerem GÜMAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gündemin belirleyiciliğinde ve sınıfın durumuna göre çeşitlilik gösterir.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrenciye proje bazlı çalışma disiplini kazandırarak; güncel küresel sanat hakkında bir bakış açısı geliştirmesine olanak verir ve kendi özanlatısına ulaşmasına yardımcı olur.
  Dersin İçeriği Kişisel projeler üzerine tartışma, uygulama ve eleştiri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 5
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 5
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster