ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Görsel Kültür RES213 GÜZ 2+0 Fakülte BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görsel algı ve görsel kavramı tanımlar.
  2-Görsel kültür öğelerini tanımlar.
  3-Görsel kültürü estetik olarak değerlendirir.
  4-Görsel kültür bilgisini sanatsal çalışmalarında kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler20188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Görsellik, kültür ve görsel kültür nedir?
  2 Görsel kültür öğeleri, görsel algılama
  3 Görüntü ve görsellik - estetik bilgisi
  4 Görsel kültür analizi nedir?
  5 Görsel kültür analizi uygulaması
  6 Görsel kültür ve sanat ilişkisi
  7 Görsel kültürde sinema, fotoğraf ve sanat
  8 Ara Sınav
  9 Görsel kültürde sinema, fotoğraf ve sanat
  10 Görsel kültürde tv, reklam ve estetik
  11 Görsel kültür incelemeleri #1
  12 Görsel kültür incelemeleri #2
  13 Görsel kültür incelemeleri #3
  14 Görsel kültür incelemeleri #4
  15 Görsel kültür incelemeleri #5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Barnard, Malcolm, "Sanat Tasarım ve Görsel Kültür" Ütopya Yayınevi Berger, John,"Görme Biçimleri", Metis Yayınevi
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Görsel kültür konusunda genel bilgi sahibi olmak, görsel kültür ve sanat ilişkisini kavramak bu dersin amacını oluşturur.
  Dersin İçeriği Görsel kültür öğeleri, görsel algılama, görüntü ve görsellik (estetik bilgisi), görsel kültürde sinema, fotoğraf ve sanat incelemeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 2
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 5
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 2
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster