ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Video Art I RES313 GÜZ 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Video sanatının varlık nedenini tanımlar.
  2-Video sanatının tarihini tanımlar.
  3-Adobe Premier kurgu programını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje2011212
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Video sanatına giriş
  2 Video art sanatçıları
  3 Video art sanatçıları
  4 Öncü video sanatçıları #1
  5 Öncü video sanatçıları #2
  6 Video programı #1
  7 Video programı #2
  8 Ara Sınav
  9 Video programı #3
  10 Video programı #4
  11 Video sanatı: Farklı yaklaşımlar
  12 Günümüzde video sanatı
  13 Video art tasarımı #1
  14 Video art tasarımı #2
  15 Video tasarımı izleme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doçent Nuray AKKOL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Muammer Bozkurt, Video Sanatı, İstanbul: Bileşim Yayınevi, 2005 Michel Chion, Bir Senaryo Yazmak, Çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, 2. Baskı, İstanbul: Afa yayınları, 1992
  Yardımcı Kitap Ayşe Nur Erek, Ala Ödekan, Ekran ve Yer: Uzamsallık ve 1990?lardan Sonra Sanat Üretimi, İTÜ Dergisi, Sosyal Bilimler, Cilt: 5, Sayı:1 ss. 11-19, Aralık 2008
  Dersin Amacı Video sanatının tarihsel temelini öğrenmek ve nasıl yapılacağını öğrenmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Video sanatını tanımlamak, sanatçılarını tanımak, öncü sanatçılarını bilmek, farklı yaklaşımları tanımak ve bir video kurgulama programı olan Adobe Premier`i uygulamalı olarak kullanarak deneme bir video oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 5
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster