ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mezuniyet Projesi II RES408 BAHAR 1+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bağımsız bir projede araştırma yapar.
  2-Projenin sergi olarak sunumunu yapar.
  3-Plastik sorunlara farklı yaklaşımlar tanımlar.
  4-Kişisel estetik ve sanat fikri geliştirir.
  5-Çeşitli araçları özgün anlatıda eşleştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20188
  Proje4011212
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sanatsal bir proje nasıl hazırlanır, dönem için düşünülen projelerin genel özellikleri neler olmalıdır konularını içeren sunum
  2 Ön araştırma ve düşüncelerin sunumu ve değerlendirilmesi
  3 Projelerin uygulanması ve eleştiri #1
  4 Projelerin uygulanması ve eleştiri #2
  5 Projelerin uygulanması ve eleştiri #3
  6 Projelerin uygulanması ve eleştiri #4
  7 Projelerin uygulanması ve eleştiri #5
  8 Ara Sınav
  9 Projelerin uygulanması ve eleştiri #6
  10 Projelerin uygulanması ve eleştiri #7
  11 Projelerin uygulanması ve eleştiri #8
  12 Projelerin uygulanması ve eleştiri #9
  13 Projelerin uygulanması ve eleştiri #10
  14 Projelerin uygulanması ve eleştiri #11
  15 Son değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Kerem GÜMAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gündemin belirleyiciliğinde ve sınıfın durumuna göre çeşitlilik gösterir.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrenciye proje bazlı çalışma disiplini kazandırarak; güncel küresel sanat hakkında bir bakış açısı geliştirmesine olanak verir ve kendi özanlatısına ulaşmasına yardımcı olur.
  Dersin İçeriği Sanatsal bir proje hazırlanması, dönem için düşünülen projelerin genel özelliklerinin verilmesi ve projeye dair metin oluşturulması bu dersin içeriğini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 5
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 5
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 5
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster