ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Teknolojileri II RES114 BAHAR 2+1 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Resimsel malzemeleri tanır.
  2-Resimsel teknikleri tanımlar.
  3-Boyaların biyolojik, kimyasal ve fiziksel zararlarından korunması konusunda çıkarımda bulunur.
  4-Resimsel tekniklerle birleştirilen diğer teknikleri tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12448
  Ödevler10122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50199
  Diğer 10212
  Toplam İş Yükü(Saat)   108
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,6 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dönem boyunca yapılacak olan çalışmaların tanıtımı
  2 Kolaj tekniği için malzeme toplanması ve taslak oluşturma
  3 Kolaj tekniği
  4 Suluboya tekniğinin tanıtımı
  5 Kolajdan yola çıkarak suluboya çalışması uygulanması
  6 Yağlıboya tekniğinin tanıtımı
  7 Kolaj ve yağlıboya tekniğinin ortak kullanımı
  8 Ara Sınav
  9 Kolaj ve yağlıboya tekniğinde fotoğrafın kullanımı
  10 Yağlıboya ve Akrilikte Somut
  11 Yağlıboya ve Akrilikte Soyut
  12 Yapılacak olan karışık teknik çalışma için eskiz hazırlama
  13 Eskiz için uygulanacak uygun malzemenin seçilmesi
  14 Yağlıboya ve akrilikte detay çalışma
  15 Uygulanan çalışmaların sonlandırılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞEN
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Şeref Bigalı, Resim Sanatı, İş Bankası Yayınları, Kataloglar. 1940`tan Günümüze Sanat Varlık Stratejileri, Jonathan Fineberg.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Resimsel ifade için kullanılacak teknik malzeme ve yöntemlerin öğrenilmesi. Malzeme ve yöntemleri kullanırken öğrenci sağlığında dikkat edilmesi gereken konuların öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Kolaj, Sulu boya, Yağlı boya ve Akrilik gibi tekniklerin tanımlanması, uygulanması ve farklı tekniklerin bir arada kullanılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster