ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Serbest Resim Atelye II RES216 BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Resim yüzeyinde farklı malzemeleri kullanır.
  2-Farklı malzemeler ile sanatsal ifadeler yaratır.
  3-Sanat tarihinden örnek çalışmaları teknik yönden tanımlar.
  4-Tasarım yapma ve gerçekleştirme konusunda çıkarımda bulunur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dönem içi yapılacaklar hakkında bilgi verilmesi
  2 Düzenek çalışması- Farklı malzemelerle düzeneğin yorumlanması
  3 Düzenek çalışması- Farklı malzemelerle düzeneğin yorumlanması
  4 Modelden çalışma- Farklı malzemelerle düzeneğin yorumlanması
  5 Modelden çalışma- Farklı malzemelerle düzeneğin yorumlanması
  6 Modelden çalışma- Farklı malzemelerle düzeneğin yorumlanması
  7 Modelden çalışma- Farklı malzemelerle düzeneğin yorumlanması
  8 Ara Sınav
  9 Sanat tarihinden örnek bir çalışmanın öğrenci tarafından önerilecek malzemeler ile yorumlanması
  10 Sanat tarihinden örnek bir çalışmanın kolaj tekniğiyle yorumlanması
  11 Sanat tarihinden örnek bir çalışmanın kolaj tekniğiyle yorumlanması
  12 Sanat tarihinden örnek bir çalışmanın kolaj ve boya tekniğiyle yorumlanması
  13 Sanat tarihinden örnek bir çalışmanın kolaj ve boya tekniğiyle yorumlanması
  14 Sanat tarihinden örnek bir çalışmanın kolaj ve boya tekniğiyle yorumlanması
  15 Projenin yorumlanması ve eleştirisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doçent Nuray Akkol
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Resim sanatında farklı malzemeler deneme ve yüzey üzerinde araştırmalar yapma bu dersin amacını oluşturur.
  Dersin İçeriği Atölye içerisinde çeşitli projelerin uygulanması, projeler için taslakların hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması bu dersin içeriğini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 2
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster