ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Disiplinler Arası Sanat Atelyesi II RES308 BAHAR 1+2 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Proje temelli sanatsal uygulamalar için metin çalışmaları geliştirir.
  2-Resim, fotoğraf, video, enstalasyon, heykel gibi çağdaş disiplinler arasındaki ilişkileri analiz eder.
  3-Projelerin görsel olarak kurulma uygulamaları yapar.
  4-Özgün ve çağdaş bir proje üretme, projeyi metinsel olarak çözümlemeyi geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Disiplinlerarasılık ve çağdaş sanat ilişkisinin genel tanımı.
  2 Resim, heykel, fotoğraf, video, mimarlık, edebiyat gibi disiplinler arasındaki sanatsal ilişkiler.
  3 Proje tabanlı çalışma için problem tanımı ve metin hazırlama
  4 Proje metninin kavram-metin-resme hazırlanması.
  5 Proje için uygun disiplinin ve olanakların belirlenmesi.
  6 Materyal arama ve seçme - kullanılacak tekniklerin belirlenmesi.
  7 Materyal arama ve seçme - kullanılacak tekniklerin belirlenmesi.
  8 Ara Sınav
  9 Özgün bir disiplinlerarası proje oluşturma.
  10 Malzemelerin ve disiplinlerin projeye uyarlanması
  11 Projenin taslağının hazırlanması.
  12 Projenin taslağının uygulanması.
  13 Projenin tamamlanması.
  14 Bitmiş projenin yorumlanması ve eleştiri süreci
  15 Projenin yorumlanması ve eleştirilmesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Dr. Arş. Gör. Bahar Başak Üstel Arı
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Bahar Başak Üstel Arı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erdim Öztokat (2009) Disiplinler Arası Ortam ve Yöntem Sorunları, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yay. Hal Foster (2009) Gerçeğin Geri Dönüşü (Çev: ) İstanbul: AyrıntıYayınları Jacques Ranciere (2008) Görüntülerin Yazgısı, (Çev: Aziz Ufuk Kılıç)İstanbul: Versus Yayınları Nicolas Bourriaud (2005) İlişkisel Estetik (Çev: Saadet Özen) İstanbul: Bağlam Yayınları Nicolas Bourriaud (2004) Postprodüksiyon (Çev: Neriman Saybaşılı) İstanbul: Bağlam Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Proje temelli sanat uygulamalarında resim ve resim dışındaki disiplinlerle ilişkili olarak güncel problemlerin ve çok katmanlı içeriklerin kullanılabileceği çağdaş sanat pratiklerinin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Disiplin sınırlarının ortadan kaldırıldığı multidisipliner sanat formlarını anlama ve çözümleyebilme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 3
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster