ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dijital Sanat Uygulamaları RES217 GÜZ 1+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tasarım ilke ve elemanlarını dijital ortamda uygular.
  2-Dijital ortamda resim kompozisyon ilke ve elemanlarını bir araya getirir.
  3-Dijital ortamda resim temel tasarım ilkeleri ve elemanlarını kullanarak kompozisyon hazırlar.
  4-Tasarımın dijital ortama aktarılabilmesi için gerekli olan programları kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler10236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60199
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Öğrencilerle tanışma, ders içeriği ve işleyişi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
  2 Vektörel ve pixel tabanlı programlara giriş. Menülerin ve panellerin anlatımı, araç çubuklarının tanıtılması
  3 Dijital ortamda geometrik şekiller üzerinde ışık, gölge çalışması. Valör (ton değeri) ile ilgili çalışmalar yapılması.
  4 Dijital ortamda nokta ile kompozisyon oluşturma.
  5 Dijital ortamda çizgi ile kompozisyon oluşturma.
  6 Dijital ortamda nokta ve çizgi ile kompozisyon oluşturma.
  7 Dijital ortamda nokta ve çizgi ile kompozisyon oluşturma.
  8 Ara Sınav
  9 Dijital ortamda Doku uygulamaları. Yapay Dokular ve Doğal Dokular ile ilgili kompozisyon oluşturma
  10 Dijital ortamda Form uygulamaları. Form ile kompozisyon oluşturma.
  11 Dijital ortamda Tasarım İlkelerinin uygulanması.
  12 Dijital ortamda tasarım ilkelerini kapsayan kompozisyonlar oluşturulması.
  13 Dijital ortamda tasarım elemanlarını ve ilkelerini içeren bir uygulama yapılması.
  14 Dijital ortamda stilizasyon çalışması.
  15 Dijital ortamda stilizasyon çalışması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Kerem Güman
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ali Gümülcine

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ali Gümülcine
  Kaynaklar Irmak İnan Akçadoğan, Temel Sanat Eğitimi ve Dijital Ortam -Hulusi Güngör, Temel Tasar -H.Yakup Öztuna, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan Yayıncılık -Gökaydın, Nevide.(2010).Temel Sanat Eğitimi.(1.Baskı).İstanbul: Kitapsan Yayın Dağıtım -Berger, John.(2002). Görme Biçimleri.(Çev:Yurdanur Salman) (8.Baskı).İstanbul: Metis Yayınları -Arntson, Amy E.(2007).İnternational Student Edition Graphic Design Basics.University of Wisconsin: USA, Thomson Wadsworth. -Graves Maitland E.The Art Of Color and Design
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Görsel Sanatlarda, temel tasarım elemanlarının ve ilkelerinin dijital sayısal ortamda uygulamalarının yapılması.
  Dersin İçeriği Dijital ortamda gerçekleştirilmek istenilen çizim, renklendirme ve fotomanipulasyon çalışmalarını yazılım kullanarak etkin ve doğru bir şekilde gerçekleştirir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 2
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 5
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster