ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yapıt Çözümleme RES419 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-1960 sonrası Plastik Sanatlar alanında gelişen sanatsal biçimlendirme yöntemleri ve arayışları irdeler.
  2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır ve tartışır.
  3-Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanım kazanır.
  4-Sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12448
  Ödevler10236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve dersin amacının tanıtılması
  2 Sanat eseri analiz yöntemlerinin tartışılması
  3 Okuma biçimleri ve teknikleri. Bir yapıtı doğru görebilmek için neleri bilmeliyiz?
  4 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi (1. Kısım)
  5 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi (2. Kısım)
  6 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi (3.Kısım)
  7 20. yüzyıl sanat akımları üzerinden Avrupa ve ABD`deki toplumsal dönüşümleri değerlendirmek.
  8 Ara Sınav
  9 Güncel sanatın kullandığı kavramlar üzerinden toplumsal dönüşümleri değerlendirmek.
  10 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi (1. Kısım)
  11 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi (2. Kısım)
  12 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi (3. Kısım)
  13 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi
  14 Çağdaş Sanat akımları, sanatçı ve yapıtları üzerinden yapıt çözümlemesi
  15 Çalışmaların değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Arş. Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Venturi, L. (2018), "Giotto`dan Chagall`a Bir Resme Nasıl Bakılır?", İstanbul: Hayalperest. Gombrich (2014), "Sanatın Öyküsü", İstanbul: Remzi Kitabevi. Turani, A. (2015), "Dünya Sanat Tarihi", İstanbul: Remzi Kitabevi. Bell, J. (2009), "Sanatın Yeni Tarihi", İstanbul: Ntv. Gage, J. (1993), "Color and Culture", California: University of California. Leppert, R. (2017), "Sanatta Anlamın Görüntüsü", (Çev: İsmail Türkmen), (3. Baskı), United States: Westview. Şentürk, L. V. (2012), "Analitik Resim Çözümlemeleri", İstanbul: Ayrıntı. Turani, A. (1978), "Resimde Geometri", Ankara: İş Bankası. Eyüboğlu S., İpşiroğlu, M. Ş. (2013), "Avrupa Resminde Gerçek Duygusu", İstanbul: Hayalperest. Wöllflin, H. (2015), "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", İstanbul: Hayalperest.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sanatın temel kavramlarını ve sanat tarihinin dönem özelliklerini ileri düzeyde açıklamak ve başyapıtların karşılaştırmalı plastik ve görsel çözümlemelerini yapabilmek bu dersin amacını oluşturur. Öğrenci günümüz sanatının ulusal ve uluslararası geldiği boyutu araştırır, analiz eder, Sanat ortamını şekillendiren gelişmeleri toplumsal, sosyolojik, felsefi olgular içerisinde irdeler, bunları akademik düzeyde metinsel bir kaynağa dönüştürebilir. Seminer dizileri halinde öğrencilerin inceledikleri konuları belli bir sıra ile sunum yapar.
  Dersin İçeriği Sanatın temel kavramları, sanat tarihindeki dönemlerin üslup özellikleri, başyapıtların karşılaştırmalı plastik ve görsel çözümlemeleri, 20.yy Türkiye ve Dünya çağdaş sanat ortamındaki gelişmelerin irdelenmesi, temel dayanaklarının sorgulanması ve edinilen bilgiler çerçevesinde bilim ve sanat kurullarınca kabul görecek sunum ve metinler oluşturulması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster