ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Serbest Resim Atölye VI RES414 BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sergi hazırlama sürecini yürütür.
  2-Kendi sanat dilini oluşturur.
  3-Çağdaş sanat piyasasını tanır.
  4-Sanatçı özdisiplini edinir.
  5-Güncel kültürel ortamı deneyimler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kişisel projeler üzerine tartışma. (#1)
  2 Kişisel projeler üzerine tartışma. (#2)
  3 Proje taslaklarının sunumu. (#1)
  4 Proje taslaklarının sunumu. (#2)
  5 Çeşitli güncel sanatçılardan örneklerin sunumu. (#1)
  6 Çeşitli güncel sanatçılardan örneklerin sunumu. (#2)
  7 Güncel sergi inceleme. (#1)
  8 Ara Sınav
  9 Güncel sergi inceleme. (#2)
  10 Özgün tasarımlar geliştirme. (#1)
  11 Özgün tasarımlar geliştirme. (#2)
  12 Şahsi anlatımı pekiştirme. (#1)
  13 Şahsi anlatımı pekiştirme. (#2)
  14 Projelerin uygulanması ve eleştirisi.
  15 Son değerlendirme.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Kerem GÜMAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gündemin belirleyiciliğinde ve sınıfın durumuna göre çeşitlilik gösterir.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrenciye proje bazlı çalışma disiplini kazandırarak; güncel küresel sanat hakkında bir bakış açısı geliştirmesine olanak verir ve kendi özanlatısına ulaşmasına yardımcı olur.
  Dersin İçeriği Öğrencilerin seçmiş olduğu projelerin uygulanması ve eleştirisi bu dersin içerini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster