ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Teknolojileri I RES113 GÜZ 2+1 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Resim malzemelerini uygun tekniklerle etkili bir şekilde kullanır.
  2-Boyaların biyolojik, kimyasal ve fiziksel zararlarına karşı gerekli tedbirleri alır.
  3-Resimsel tekniklerle birleştirilen diğer teknikleri de kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12448
  Ödevler10133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60199
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Resim malzemelerinin tanınması ve kullanımı
  2 Lavi teknikleri
  3 Pastel teknikleri
  4 Guaj ve Sulu Boya`da hazırlanma
  5 Guaj boya teknikleri
  6 Sulu Boya teknikleri
  7 Akrilik boya kullanımı
  8 Ara Sınav
  9 Yağlı boya kullanımı
  10 Yağlıboya ve Akrilikte Somut
  11 Yağlıboya ve Akrilikte Soyut
  12 Karışık teknikler (yağlıboya, akrilik, mürekkep vs.)
  13 Serbest malzeme ve farklı anlatım olanakları
  14 Serbest malzeme kullanmada güvenlik ve uygulamaları
  15 Uygulanan çalışmaların sonlandırılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞEN
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lhote, A. (2000), "Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler", (Çev: Kaya Özsezgin), Ankara: İmge Kitabevi. Bigalı, Ş. (2006), "Resim Sanatı", İstanbul:Türkiye İş Bankası.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Resimsel ifade için kullanılacak teknik malzeme ve yöntemlerin, ayrıca bu malzeme ve yöntemleri kullanırken öğrenci sağlığında dikkat edilmesi gerekli konuların öğrenilmesi amaçlanır.
  Dersin İçeriği Kolaj, Sulu boya, Yağlı boya ve Akrilik gibi tekniklerin tanımlanması, uygulanması ve farklı tekniklerin bir arada kullanılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster