ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Görsel Algılama RES316 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görsel algılama olgusunu psikolojik açıdan tanımlar.
  2-Sanat yapıtı ve görsel algılama konularını değerlendirir.
  3-Estetik, görsel algılama ve sanat psikolojisi kavramlarını bir araya getirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20199
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011111
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Görsellik ve görsel algılama nedir?
  2 Sanat ve görsel algılama ilişkisi nedir?
  3 Sanat psikolojisine göre görsel algılama süreçleri
  4 Sanatta görsellik ve algı sorunları
  5 Sanat psikolojisine göre algı #1
  6 Sanat psikolojisine göre algı #2
  7 Sanatçı ve algı problemi
  8 Ara Sınav
  9 Görsel algılama
  10 Sanatçı açısından görsel algılama
  11 Kavramlar açısından görsel algılama
  12 Sanat psikolojsine göre sanatçı
  13 Yaratıcılık kavramı ve görsel algılama
  14 İzleyici ve kültür
  15 Görsellik ve algı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doçent Nuray AKKOL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar John Berger, "Görme Biçimleri", (Çev: Yurdanur Salman), Metis Yayıncılık, 2016.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı sanat ve görsel algı arasındaki ilişkinin tanımlamasını yapmaktır.
  Dersin İçeriği Görsellik ve görsel algılama, sanat ve görsel algılama, sanat psikolojisine göre görsel algılama süreçleri ve problemleri bu dersin içeriğini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 2
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 5
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster