ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Serigrafi RES412 BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Serigrafi baskı tekniğinin tarihsel gelişimini tanımlar.
  2-Serigrafi baskı tekniği için kasnak hazırlar.
  3-Serigrafi baskı tekniğini ve malzemelerini tanımlar.
  4-Serigrafi baskı yöntemiyle çok renkli baskı çalışmalarını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011717
  Diğer 10818
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Serigrafi (Elek baskı) tekniğinin açıklanması
  2 Tek renk serigrafi için eskiz hazırlama
  3 Tek renk serigrafi için eskizlerin değerlendirilmesi
  4 Emülsiyon hazırlama ve eskizlerin pozlanması
  5 Kasnakların baskı için hazırlanması ve boya hazırlama
  6 Tek renk baskıların alınması
  7 CMYK renk sisteminin anlatımı
  8 Ara Sınav
  9 Dört renk baskı için eskiz hazırlama
  10 Eskizlerin değerlendirilmesi ve asetat üzerine geçirilmesi #1
  11 Eskizlerin değerlendirilmesi ve asetat üzerine geçirilmesi #2
  12 Eskizlerin kasnaklara pozlanması #1
  13 Eskizlerin kasnaklara pozlanması #2
  14 Dört renk baskıların alınması
  15 Dört renk baskıların alınması ve değerlendirmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ali Gümülcine
  Kaynaklar "Tüm Yönleri İle Serigrafi İpek Baskı", Hasan Pekmezci, 1992, İlke Yayınevi, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Serigrafi baskı tekniği konusunda yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip olma ve bunu uygulayabilme becerisi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Deneysel tasarımlar yapma, bunları değerlendirme, yorumlama ve çıkarımlarını sonraki süreçlerde serigrafi tekniğinde tek renk ve dört renk olarak kullanabilme bu dersin içeriğini oluşturur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 3
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster