ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması STV212 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   76
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,53 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
  Ön Koşul -
  Ders Dili -
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Televizyon ve sinema alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. 5
  2 Televizyon ve sinema alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis ve ifade eder. 4
  3 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir. 4
  4 Televizyon ve sinema alanında çekim, yapım ve yapım sonrası tekniklerini etkili kullanır. -
  5 Medya metinlerini eleştirel bakış açısıyla yorumlar. 5
  6 Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. -
  7 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bilgiyi kendi uzmanlık alanında kullanabileceği şekilde yeniden düzenler. 4
  8 Bireysel ve grup içinde sorumluluk alarak, televizyon ve sinema alanıyla ilgili çalışmalar yapar. -
  9 Televizyon ve sinema alanıyla ilgili kuram, bilgi, yöntem ve teknolojileri takip eder. 3
  10 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara aktarır. -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek televizyon ve sinema alanına ilişkin etik kodlar ile birlikte yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun çalışmalar yürütür. 3
  12 Televizyon ve sinema alanına ilişkin kuram, yöntem, araç ve teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster