ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen III TSB201 GÜZ 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Modeli oran ve orantı kurallarına göre tasarlar.
  2-Çizdiklerini kağıda uygun oranlar içerisinde planlar.
  3-Düşünme ve el yeteneğini geliştirir.
  4-Renk uyumu ve karşıtlıklarını desen çalışmasında amaca uygun olarak kullanır.
  5-Çizgi - leke ilişkisini ve etkileşimini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş ve anlık desen çalışmaları K1. Bölüm 4-Figürlerin Repertuarı Uygulama-1
  2 Desen çiziminde dikkat edilecek ayrıntılar K2. Bölüm 2-Pratik Konular. Uygulama-2
  3 Canlı modelden desen çalışması: Figür- mekân araştırmaları K2. Bölüm 7-Günlük Yaşamda Figürler. Uygulama-3
  4 Cansız modelden desen çalışması: Figür- mekân örnekleri Uygulama-4
  5 Canlı modelden desen çalışması: Figür- mekân uygulamaları Uygulama-5
  6 Natürmort çalışmaları K2. Bölüm 2- Form ve Ton. Uygulama-6
  7 Canlı modelden desen çalışmaları: Portre YK1.Bölüm 7-Portre Çizimi. Uygulama-7
  8 Ara Sınav
  9 Cansız modelden desen çalışmaları K2. Bölüm 3:Oranlar ve Anatomi. Uygulama-8
  10 Canlı modelden desen çalışması: Açık-koyu, ön-arka, küçük-büyük ilişkisi Uygulama-9
  11 Modelden kısa süreli çalışmalar, küçük boyutlu eskiz araştırmaları Uygulama-10
  12 Modelden kısa süreli çalışmalar, küçük boyutlu eskiz çalışmaları K2. Bölüm 7- Günlük Yaşamda Figürler Uygulama-11
  13 Canlı modelden etüt çalışması Uygulama-12
  14 Canlı modelden desen çalışması Uygulama-13
  15 Canlı modelden desen çalışması. Detay çalışmaları K2. Bölüm 5: Baş, Eller ve Ayaklar. Uygulama-14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Civardi, G. (2010). İnsanların çizimi, yüzler ve figürler. Beta Kitap, İstanbul. K2. Civardi, G. (2017). Giysili figür çizimi, gündelik yaşamdan insan portreleri. Beta Kitap, İstanbul. K3. Barber, B. (2015). Kolay çizim teknikleri, çizim becerilerinizi adım adım geliştirin. (Çev. Yapıcı, T.). Zodyak, İstanbul.
  Yardımcı Kitap YK1. Parramon, J. M. (1995). Baş ve portre çizme sanatı. Remzi, İstanbul.
  Dersin Amacı Nesne, canlı model, doğa ve bunların mekânla ilişkisi gibi her tür optik görüntüyü çizgi-desen aracılığıyla iki boyutlu düzleme aktarma becerisi kazandırmak, çeşitli çizim araç gereçleri ve teknikleri uygulayarak, çözümleyici ve birleştirici biçim ve kompozisyon uygulamaları yapacak bilinç ve deneyimi kazandırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Desenin temel kavramları, modelden etüd çalışmaları, figür-mekan ilişkisi, etüt (Anatomik ve yapısal doğruluk), eskiz (anlık ya da kısa süreli bir görüntü, hareket ve durumun ana çizgilerle resmedilmesi), figürde ışık ve gölge; (çizgisel-gölgesel) aydınlık ve karanlık, gölgedeki ışık ve dağılımı, figürde birlik-bütünlük; öz ve biçim ilişkisi, figürde etki ve ifade; dışavurumsal arayışlar, desen ve kompozisyonda; kapalı ve açık form, belirlilik ve belirsizlik gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 2
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir. 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir. 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster