ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen VIII TSB402 BAHAR 1+2 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Önceki yıllardan kazanmış olduğu form bilgisi ve mekan form ilişkisini devam ettirir
  2-Artistik desen bilgisini geliştirir
  3-Farklı malzemelerle desen becerisini geliştirir
  4-Atölye çalışmalarına yönelik desen çalışmaları yapar
  5-Desen bilgisini kullanarak tasarımlar oluşturur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10330
  Ödevler1014342
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 104312
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30133
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50133
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   132
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelden çalışma; biçimsel ve lekesel yapının kuruluşu (karakalem)
  2 Modelden çalışma; biçimsel ve lekesel yapının kuruluşu (karakalem)
  3 Modelden çalışma; biçimsel ve lekesel yapının kuruluşu (karakalem) ve üç haftalık sürecin değerlendirilmesi
  4 Modelden çalışma; lekenin sadeleştirilmesi (karakalem ve füzen)
  5 Modelden çalışma; lekenin sadeleştirilmesi (karakalem ve füzen)
  6 Objelerden oluşan düzenek çalışması; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi ve vize öncesi değerlendirme
  7 Objelerden oluşan düzenek çalışması; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi ve vize öncesi değerlendirme
  8 Ara Sınav
  9 Objelerden oluşan düzenek çalışması; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi ve vize öncesi değerlendirme
  10 Objelerden oluşan düzenek çalışması; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi
  11 Modelden çalışma; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi (karakalem ve füzen)
  12 İmgesel tasarım; plastiğin kişisel yorumuna gidilmesi (karakalem)
  13 Modelden çalışma; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi (yağlıboya çalışması)
  14 İmgesel tasarım; plastiğin kişisel yorumuna gidilmesi ve final öncesi değerlendirme
  15 İmgesel tasarım; plastiğin kişisel yorumuna gidilmesi ve final öncesi değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Emre ŞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lhote, Andre, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi, Ankara, 2000 Gombrich, E.H, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul Civardi, Giovnni, Drawing the Human Body an Anotomical Guide
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Desen bilgisini geliştirmek
  Dersin İçeriği Daha önceki Desen derslerinde öğrendiklerini ve artistik desen yeteneğini geliştirir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir -
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. -
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir. -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir. -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster