ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen I TSB103 GÜZ 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Canlı ve cansız model çizim tekniklerini yapar
  2-Gölgelendirme metotlarını uygular
  3-Karakalem çalışmalar yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler102816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Canlı model ve obje çizimlerinde oran orantı kavramı
  2 Canlı model ve obje çizimlerinde oran orantı ve ölçü kavramı
  3 Canlı model çizimlerinde plan ilişkileri 1
  4 Canlı model çizimlerinde plan ilişkileri 2
  5 Farklı çizgi ve malzeme ilişkileri 1
  6 Farklı çizgi ve malzeme ilişkileri 2
  7 Yüzey üzerinde boşluk- doluluk, ön-arka ve açık-koyu ilişkisi 1
  8 Ara Sınav
  9 Yüzey üzerinde boşluk- doluluk, ön-arka ve açık-koyu ilişkisi 2
  10 Canlı model çiziminde kompozisyon
  11 Doku çalışması 1
  12 Doku çalışması 2
  13 Canlı modelde parça-bütün ilişkisi ve detay çalışma
  14 Canlı cansız modelden kroki çalışmaları 1
  15 Canlı cansız modelden kroki çalışmaları 2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Arş. Gör. Bahar Başak Üstel Arı
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Dilek Toluyağ

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Rıza Tan Buğra Özer

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Şadi Karaşahinoğlu

  4-)Öğretim Görevlisi Zeynep Kahraman

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Gör. Rıza Tan Buğra Özer, Araş. Gör. Dr. Dilek Toluyağ
  Kaynaklar Lhote, Andre, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi, Ankara, 2000 Gombrich, E.H, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul Civardi, Giovnni, Drawing the Human Body an Anotomical Guide
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirmek
  Dersin İçeriği Resimde görme biçimlerini zenginleştirerek algının güçlenmesini sağlamak. Canlı cansız modelden yararlanarak oran orantı form ve plan uygulamaları yapmak.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 5
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 4
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 5
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir. -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir. -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster