ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnsan Kaynakları Yönetimi İŞL343 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-CV hazırlamayı, mülakatlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenir.
  3-İKY nin fonksiyonları ile ilgili edinilen bilgileri pratiğe aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3031236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, İnsan kaynakları yönetimine giriş K1, Bölüm 1
  2 İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri , ilkeleri ve etkinliği K2, Bölüm 1
  3 İnsan kaynakları yönetiminin dinamik çevresi ve örgütlenmesi K1, Bölüm 1
  4 İş analizi ve iş tasarımı K1, Bölüm 2
  5 İnsan kaynakları planlaması K1, Bölüm 3
  6 Kadrolama (aday araştırma ve bulma) K1, Bölüm 3
  7 Kadrolama (personel seçme süreci) K1, Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Eğitim ve geliştirme K1, Bölüm 4 K2, Bölüm 3.9
  10 Eğitim ve geliştirme (devam) K1, Bölüm 4
  11 Performans yönetimi ve değerlendirmesi K1, Bölüm 5 K2, Bölüm 3.10
  12 Kariyer planlaması ve kariyerleri yönetmek K1, Bölüm 6
  13 İş değerleme ve ücret yönetimi K1, Bölüm 7-8
  14 İnsan kaynakları yönetiminde haklar ve yükümlülükler K1, Bölüm 10 K2, Bölüm 4.14
  15 İnsan kaynakları yönetiminde güncel sorunlar https://elifozmen.wordpress.com/2013/04/15/insan-kaynaklari-yonetiminde-yasanan-sikintilar-5/
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Esra Erenler Tekmen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Cavide Uyargil, Oya Özçelik vd. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım A.Ş. İstanbul. K2:Halil Can, Şahin Kavucubaşı, Selami Yıldırım (2012). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri (yani, iş analizi, planlama personel bulma ve seçme süreci, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme, güvenlik vb.) hakkında temel bilgiler kazandırmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 4
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 4
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 4
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 4
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak -
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 3
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 4
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 1
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak -
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster