ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Borçlar Hukuku İŞL384 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Borçlar hukukuna ilişkin temel ilkeleri kavrar.
  2-Borçların kaynaklarını sınıflandırır.
  3-Hukuki işlemlerin ve özellikleri sözleşmelerin kurulmaları için gerekli şartları açıklar.
  4-Borçların sona erme sebeplerini ifade eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Borçlar hukukunun tanımı ve konusu
  2 Borçlar hukukunun kaynakları
  3 Borç ve borç ilişkisi kavramları ile tarafların hak ve yükümlülükleri
  4 Hak kavramı ve hak çeşitleri
  5 Hukuki işlemlerden doğan borçlar
  6 Sözleşmelerin kurulmaları ve sözleşme serbestisi ilkesi
  7 Sözleşmelerin geçerliliği
  8 Ara Sınav
  9 Sözleşmeden doğan sorumluluk ve eksik borç kavramı
  10 Sözleşmede temsil
  11 Haksız fiilden doğan borçlar
  12 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
  13 Alacağın temliki ve borcun nakli
  14 Borçların ifası
  15 Borcu sona erdiren sebepler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ahmet M. Kılıçoğlu, 2012.
  Yardımcı Kitap Türk Borçlar Kanunu
  Dersin Amacı Öğrencilere borçlar hukukunun temel ilkeleri ilgili genel bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 3
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 3
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 3
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak -
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 3
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 3
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 3
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 3
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 3
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 1
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 4
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster